Internationaal

De rechten van de vrouw cq mensenrechten zijn een speerpunt van TIYE International. Behalve dat de Millenniumdoelen uitvoerig in discussies en themadagen en projecten aan de orde komen, wordt ook getracht zoveel mogelijk te participeren in internationale advisering en lobby.

TIYE heeft consultative status bij de ECOSOC. Afgevaardigden van TIYE participeren in Genève tijdens de UN-meetings van de werkgroep Mensenrechten en zo mogelijk in New York tijdens de CEDAW-meetings.

De VN beschouwt de consultatieve status als een wederzijdse relatie. NGO’s hebben het voorrecht om deel te nemen aan een grote verscheidenheid aan VN vergaderingen en activiteiten en in ruil daarvoor wordt verwacht dat NGO’s een op een of andere wijze een bijdrage leveren aan het bevorderen van de ontwikkelingsdoelstellingen van de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) en de Verenigde Naties. Eens in de vier jaar wordt de NGO’s gevraagd een overzicht te geven van hun activiteiten. Dit is tevens een officiële erkenning van hun bijdrage als partners aan globale ontwikkeling. Lees hier het laatste rapport van TIYE International: Update Quadrennial report TIYE International 2006-2009

—————————————————————————————————————————————————————————————-

2011 Transatlantic Minority Political Leadership Conference

March 24, 2011 the Second Annual Transatlantic Minority Political Leadership Conference was held at the European Parliament in Brussels. Download the Report of this conference:

Final TMPLC Report 2011

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Barryl Biekman met Jackson