Missie

TIYE  is van mening dat de positie van zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwen (zmv) specifieke aandacht vraagt, vooral vanwege de reële kans dat zij te maken krijgen met achterstelling als vrouw en als etnische minderheid (al of niet) in combinatie met andere identiteiten.  In haar missie vervat TIYE dan ook ‘de rechten van de mens en duurzame ontwikkeling’. Als leidraad hiertoe hanteert TIYE onder andere de definitie van de Emancipatieraad over maatschappelijke zelfstandigheid (mei 1996). Onder maatschappelijke zelfstandigheid, waarbij uitdrukkelijk verantwoordelijkheid is inbegrepen, wordt verstaan; zorgzelfstandigheid, financiële zelfstandigheid en sociale zelfstandigheid.