Overige

Belangrijke onderdelen van het werk van Tiye International zijn de informatieverstrekking en ondersteuning ten behoeve van de aangesloten organisaties en advisering van ZMV-vrouwen ten aanzien van knelpunten die zij ervaren. Daarnaast werkte Tiye voortdurend aan empowerment van vrouwen, bijvoorbeeld door advisering van vrouwelijke ZMV-starters in diverse braches en loopbaanondersteuning.

workshop-blue-eyedbrussel