Combinatie Arbeid & Zorg

en-ik-danProjecten Kinderopvang en Lokaal Tijd Management

Tiye International heeft de afgelopen jaren een brede expertise opgebouwd op het gebied van dagindeling en de combinatie arbeid & zorg. Zowel door samenwerking met andere organisaties rond het thema als door projecten die Tiye zelf heeft uitgevoerd.

Voorbeelden zijn:

  • Wie zorgt in de 21e eeuw, een project in samenwerking met de Vrouwen Alliantie, waarin de zorg voor familieleden en ouderen (mantelzorg) centraal stond;
  • Onderzoek in samenwerking met Chinese vrouwen naar de knelpunten rond de combinatie arbeid en zorg en een vergelijkend onderzoek naar kinderopvang in Nederland en China;ko-chMeer foto’s: Kinderopvang China in beeldAffiche-2
  • ‘En ik dan’, het Dagindelingsproject over 24-uursopvang en flexibilisering van kinderopvangvoorzieningen ten behoeve van zelfstandig onderneemsters en vrouwen met onregelmatige werktijden PERSBERICHT 24-uurs kinderopvang;
  • Project ‘Lokaal Tijdmanagement’ :  zmv-vrouwen initieerden lokale netwerken in Rotterdam, Wageningen, Hilversum, Utrecht en Amsterdam Zuid-Oost om actief deel te nemen aan de discussie over levensloopbeleid en aan het vormgeven van lokaal beleid om de combinatie arbeid & zorg voor vrouwen (en mannen) makkelijker te maken. Samenvatting Project Lokaal Tijdmanagement. Resultaten waren onder andere Aanbevelingen rond Mantelzorg, Kinderopvang en Mobiliteitsbeleid

Presentatie-10-sep

Lees het artikel over het LTM project in: Nieuwsbrief Dagindeling 02 05 special