Arbeidsmarkt

Towards a Workforce Without Discrimination (TWWD)voorkantfolder

‘Towards a Workforce Without Discrimination’ was een project van Tiye International, AGIDS (Universiteit van Amsterdam) en de FNV Vrouwenbond. Deze organisaties werken samen vanuit de diverse invalshoeken en expertise van de brede achterban.

TWWD vormde een netwerk van arbeidsorganisaties waarbinnen aan een non-discriminatie cultuur wordt gewerkt. Een werkomgeving zonder discriminatie betekent een veilige werkplek waarbinnen iedere werknemer zich gewaardeerd weet. In veel bedrijven wordt eraan gewerkt om zo’n klimaat te creëren. De kracht die binnen bedrijven aanwezig is, werd gebruikt om die cultuur breder binnen en tussen bedrijven te verspreiden en daarmee een arbeidsmarkt zonder discriminatie te realiseren.

Die kracht zit soms in de ondernemingsvisie van een arbeidsorganisatie, soms bij instrumenten die succesvol wfrontorden toegepast en vaak bij een afdeling of een leidinggevende die persoonlijk als ‘trekker’ binnen een bedrijf of organisatie fungeert. TWWD ondersteunde trekkers van non discriminatie bij hetgeen ze in eigen bedrijf wilden bereiken.

TWWD bundelde die kracht uit diverse arbeidsorganisaties binnen het netwerk. Tijdens bijeenkomsten van dit netwerk werden gezamenlijk nieuwe inzichten en actieplannen rond het creëren van een discriminatievrije werkvloer ontwikkeld. De ‘trekkers’ pasten die nieuwe inzichten en plannen toe in eigen bedrijf. De succesvolle instrumenten en ervaringen werden vastgelegd in een handzame brochure en breed verspreid onder alle arbeidsorganisaties in Nederland.

Presentatie resultaten TWWD project 19 mei 2005

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Action-now

Action NOW !!

Het TWWD-project was een vervolg op een eerder Europees project van TiYE in samenwerking met Zweedse, Oostenrijkse en Franse partnerorganisaties: Action NOW !!

Meer informatie over dat project:

Bridging the Gap EN

Bridging the Gap SEbrussel-2

Evaluatierapport Action Now