Visie

In de missie van TIYE vormt keuzevrijheid voor iedereen een belangrijke rol. Keuzevrijheid ontstaat echter niet door het bieden van gelijke kansen en het realiseren van gelijke rechten, wanneer (in het beleid) voorbij wordt gegaan aan de verschillen in macht en de positie tussen mannen en vrouwen en vrouwen onderling. Keuzes kunnen maken staat immers in relatie tot macht.

TIYE vindt dat in een geĆ«mancipeerde samenleving met een maatschappelijk bestel gelijke participatie van mensen als individuen is gerealiseerd. De (sturende) rol van de overheid zal daarom gericht moeten zijn op het opheffen van de in maatschappelijke structuren en instituties gewortelde en gesanctioneerde ongelijke machtsverhoudingen en niet in het opleggen van meer maatschappelijke barriĆØres. Overbodig aan te geven dat de rechten van de zmv vrouwen in Nederland nog steeds worden geschonden en daardoor ook de duurzame ontwikkeling.