Bestuur

TIYE kent een Algemeen Bestuur van vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties en een Dagelijks Bestuur:

Rita Naloop, voorzitter

Hellen Felter, algemeen secretaris

Ine Breeveld

Alem Desta

Marina Quindiagan