Adviezen en reacties

Onvolledige AOW-opbouw Surinaamse, voormalige Rijksgenoten

Hierbij treft u de ondersteunende brief van Tiye International , m.b.t. de agenda overleg 02 11 2021 over de tegemoetkoming aan Surinaamse , voormalige Rijksgenoten met een onvolledige AOW- opbouw:

Tiye Brief aan Voorzitter Tweede Kamer over AOW gat

——————————————————————————————————————

VN-Comité tegen foltering

Bijdrage van Tiye International met betrekking tot het zevende periodieke rapport van Nederland aan het VN-Comité tegen foltering samen met de volgende Nederlandse NGO’s:

− Dutch section of the International Commission of Jurists (NJCM) − Johannes Wier Stichting  − Liga voor de Rechten van de Mens − Meldpunt Vreemdelingendetentie − Privacy First − Redress − Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (Stichting LOS) −  Vereniging Asieladvocaten & Juristen Nederland (VAJN).

Dutch NGOs contribution for UNCAT session November 2018

____________________________________________________________________________

TIYE International: Vergelijking Verkiezingsprogramma’s 2017-2021

Net als bij voorgaande verkiezingen heeft TIYE International voorafgaand aan de verkiezingen van 15 maart 2017 de programma’s van landelijke politieke partijen vergeleken. Centraal in deze vergelijking staan de maatregelen ten aanzien van Bestrijding van Discriminatie en Racisme, het Vluchtelingenbeleid en Integratie en de aandacht voor het Koloniale en Slavernijverleden. Ook zijn de conclusies van de analyse van de Nederlandse Orde van Advocaten rond Mensenrechten samengevat. Tot slot een korte samenvatting van de doorberekening van het Centraal Planbureau van de maatregelen uit de verkiezingsprogramma’s rond Werk en Koopkracht.

Alle bronvermeldingen zijn in de tekst met het betreffende linkadres opgenomen.

Download: Tiye vergelijking verkiezingsprogramma’s 2017

____________________________________________________________________________

Internationale Vrouwendag 8 maart 2017

Oproep NVR: STEM OP EEN VROUW

De Nederlandse Vrouwenraad (NVR) roept op om de komende verkiezingen op een lager op de lijst geplaatste vrouw te stemmen. Opvallend is dat er op die NVR-lijst van te kiezen vrouwen geen enkele zwarte vrouw staat.

Download hier de reactie van Tiye International , van Hellen Felter en van het Landelijk Platform Slavernijverleden en de Afro Europese beweging Sophiedela

Een afschrift van deze reacties is gestuurd naar de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

____________________________________________________________________________

Reactie TIYE op de Nederlandse rapportage racisme- en discriminatiebeleid

August 2015 Input for the joint statement Dutch NGO’s/civil society for the Lunch briefing with the CERD on August 18 2015 in Geneva

____________________________________________________________________________

Reactie Tiye International op de hoofdlijnen brief Emancipatie 9 juni 2013

Reactie TIYE Emancipatienota 2013

Statement of Tiye International on the fifty-seventh session of the Commission on the Status of Women to be held at United Nations Headquarters in New York  4 to 15 March 2013: Final Statement Tiye CSW March 2013

____________________________________________________________________________

Eerder Adviezen en reacties:

Statement Tiye CSW 1 March 2010

Input TIYE Joint statement Dutch NGOs for the lunch briefing with the CERD on Febr., 23, 2010

Hellen Felter: Employment Obstacles for Black and Immigrant Women- A casestudy from the Netherlands – in Equal Voices Equality and Discrimination through the genderlens, December 2007