Archief

IN MEMORIAM

Istarlin Ismailstella

Activist Gender, Peace & Development

Helaas bereikte ons het intrieste bericht dat Stella Ismail op 30 januari 2018 is overleden aan een longontsteking. Veel te vroeg moeten wij deze bevlogen lobbyiste vóór de rechten van vrouwen en kinderen, vóór gendergelijkheid, vóór duurzame ontwikkeling, vóór empowerment en economische zelfstandigheid van vrouwen en tégen geweld, missen.

Vanuit de Stichting African Sky en als lid van het algemeen bestuur van Tiye International leverde zij op verschillende manieren hieraan een bijdrage. In Nederland onder andere door diasporavrouwen te organiseren, te informeren en te trainen in empowerment en leiderschap. Daarnaast door conferenties te organiseren om de achterban van de diasporaorganisaties, beleidsmakers en Afrikaanse en Nederlandse professionals te informeren over de strategieën van vrouwen om geweld binnen families, clans en communities tegen te gaan en invloed uit te oefenen op het proces om vrede en veiligheid te realiseren. Stella hanteerde een brede definitie van eergerelateerd geweld waaronder ook huiselijk geweld, uithuwelijking, kindermishandeling of meisjesbesnijdenis vallen. Al dit geweld vormt een schending van de mensenrechten en wordt veroorzaakt door genderongelijkheid. Al dit geweld wordt vaak ook gepleegd vanuit een eermotief. Zich achter tradities en cultuur verschuilen om geweld te plegen vond Stella onacceptabel. Geweld tegen vrouwen en meisjes is altijd onrechtvaardig en nooit eer gerelateerd. Belangrijk is dat dit wordt erkend en herkend en dat mensen elkaar motiveren om daar zelf iets aan te gaan doen. Daar streed Stella voor vanuit haar Stichting African Sky.  

Niet alleen op nationaal niveau, ook internationaal was Stella Ismail actief bezig om de stem van vrouwen te laten klinken, bijvoorbeeld tijdens Europese en internationale VN conferenties. Zij zette zich in om diasporaorganisaties hier en vrouwenorganisaties in de herkomstlanden elkaar te laten ondersteunen en versterken. Vanuit deze activiteiten was zij ook nauw betrokken bij de ontwikkeling en verspreiding van het Nationaal Actieplan voor uitvoering van de VN resolutie 1325 en het Wo=Men Dutch Gender Platform. Stella was een van de initiatiefneemsters van de Women’s March op zaterdag 21 januari 2017 in Den Haag die Fem4All organiseerde als onderdeel van het wereldwijde protest tegen Trump’s denigrerende opmerkingen over vrouwen, tegen discriminatie, racisme, uitsluiting en juist voor gelijkheid en voor inclusieve vrouwenrechten.

“Without women‘s participation Somalia’s quest for Peace, Reconstruction and Stabilization remains limited.“

Een van Stella’s prioriteiten was verbetering van de positie van vrouwen in het land waar zij was geboren en opgegroeid. Via projecten, trainingen en deelname aan conferenties leverde zij daar een bijdrage aan. Stella nam bijvoorbeeld deel aan de gender audit van het ontwerp van de Somalische grondwet in de UN Headquarters in Nairobi met vrouwen uit Zuid/Centraal Somalië, Puntland en Somaliland, vertegenwoordigsters van Independent Federal Constitution Commission (IFCC), parlementsleden, UNPOs, UNDP en vertegenwoordigsters van de civil society en diaspora organisaties. Aan het eind van de conferentie werd een Communiqué uitgegeven met aanbevelingen vanuit een genderperspectief voor de nieuwe Somalische grondwet. Zij was een van de oprichters van de Somali Women Agenda, een uniek netwerk van vrouwen uit verschillende regio’s (en clans) in Somalië en de diaspora.

Uit al haar activiteiten komt de bewonderenswaardige wijze naar voren waarop Stella haar lokale, nationale en internationale netwerk steeds verder uitbreidde en dat vervolgens heel effectief wist te benutten. Bovendien was zij in staat om de verbinding tot stand te brengen tussen verschillende onderdelen van dat netwerk: wat dat betreft was Stella echt een bruggenbouwer tussen organisaties van vrouwen met diverse achtergrond onderling en met instanties, instellingen en beleidsmakers. Tijdens conferenties, publieksbijeenkomsten en in de media wist zij op inspirerende, enthousiasmerende en overtuigende wijze de belangen en rechten van vrouwen in Nederland en wereldwijd te verdedigen. In combinatie met haar doorzettingsvermogen en creativiteit vormde dat de basis voor een geweldig rolmodel als ‘Changemaker’ voor andere (migranten en vluchtelingen) vrouwen en meisjes. Heel terecht werd zij hiervoor in 2012 onderscheiden als Ambassador for Peace door de Women’s Federation for World Peace Europe en in 2013 als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau door de burgemeester van Utrecht.

Het bestuur van Tiye International wenst familie en vrienden van Stella alle sterkte om dit verlies te dragen.

Download: Herdenkingsbijeenkomst Stella Ismail verslag 7 maart 2018

unnamed Stella

—————————————————————————————————————————————————————————————-

After 20 years, WPP closes its doors

A Letter from the WPP Team

As WPP,

 • We do not feel comfortable to continue our work by squeezing ourselves into an ever-narrowing funding framework, which forces our global transformative activism into top-down project approaches.
 • We do not believe in fitting ourselves into narrow security paradigms that frame conflict and war as something that needs fixing elsewhere, leaving hardly any room to addressing its drivers and root causes, including those in our own backyard.
 • We do not believe in taking on a Northern civil society role framed merely around telling civil society elsewhere how to do things better, while the whole system needs fixing.
 • We do not believe in perpetuating an accountability idea that draws on a rigid and linear outlook on social change, and which too often ends up transforming activism into a paper tiger. A complex world needs flexible and daring responses. Current notions of accountability are feeding a dangerous practice of risk avoidance, while also taking critical time away from the real work activists need to focus on.
 • We do not believe in squeezing ourselves into a gender equality financing architecture that does not follow the feminist “access and control” empowerment principle, and as such moves women back into the reality of disempowering dependency roles.
 • We can no longer try to make sense of how civil society  is supposed to combat the world’s major challenges while constantly being pitted against each other by competition-fueling funding frameworks.

Instead,

 • We believe in providing unwavering support for the resilient and brave women activists in society, that work relentlessly for nonviolent social, economic and political transformation in a world that needs it desperately.
 • We believe in holistic security paradigms that address the root causes that fuel injustice and violent conflict globally, that recognize our human interdependency, and that focus on delivering human security by investing in the human rights and equality of all.
 • We believe in resilient societies, where diverse civil society forces in North, South, East and West can exist and work together as equal partners, drawing on each other’s strengths and expertise, for the benefit of all people in a global world that is connected in the challenges it faces.
 • We believe in civil society accountability that is centered around the people and change it intends to serve. Accountability that allows for flexibility and stimulates risk-taking, so that pioneering activists can use the full potential of human creativity to address the challenges the world faces.
 • We believe in a gender financing framework that recognizes the long-term nature of women’s  struggle for social, political, economic and environmental justice. One, which puts trust in the power of women and feminist groups to create transformation that will benefit all, by providing them with the financial autonomy and sustainability to do so.

Let’s not forget that what is nowadays a huge and dynamic 16 Days Campaign, started from the coming together of local women activists from across the globe during the early nineties, who were determined to put women’s rights issues firmly on the global human rights agenda. It is a testimony of the power of “women united” to change the world.

Dear friends,

Today, on the 13th day of the 16 Days of Activism Against Gender Violence Campaign, we bring you the sad news that from 15 December onwards, the Women Peacemakers Program (WPP) will have to close its doors.

It is extra bitter we had to make this decision in a time when the world, and women in particular, are facing the impact of strong backlash forces fueling misogyny, xenophobia, the undermining of human rights, militarism, the exploitation of the earth and its people, and the growing divide between the have and have nots.

It was a very hard decision to make for us as WPP team and board, especially after 20 years of pioneering with so many of you around the world, feeling more convinced than ever that our work matters, makes a difference, is appreciated, and remains needed. We would like to ask for your time to read what has driven us to make this decision.

Over the past three years, we have put all our efforts into sounding the alarm[1] about the challenges that are increasingly undermining progressive forces in society, including women’s rights activism. One of these concerns access to financing, which is playing a role in shrinking women’s civil society space, everywhere. This phenomenon is global, and comes from different angles: donors’ grantmaking policies that do not meet the organizational reality of most women’s groups; fierce civil society competition; banks’ de-risking behavior; and a general difficult climate for those doing controversial, critical, political, and rights-based work.

We increasingly find ourselves in a schizophrenic reality, where on the one hand women’s rights and gender equality activists around the world are facing strong opposition from different sides while on the other hand many in government and donor positions loudly commit to supporting women’s rights and gender equality. Yet their grantmaking increasingly fails to provide an effective financial infrastructure catering directly and sustainably for the women frontliners and feminist pioneers in global South, North, East and West.

Which is ironic, considering it is the women’s movement, which put these issues on the global policy map and funding agenda in the first place. It would only make sense if those who have been sowing the seeds can also be amongst the ones that are able to reap the fruits.

At WPP, based in Europe, we also have experienced this changing reality first hand. Tender procedures, which we used to be able to access directly, are no longer accessible, despite the fact that we have a successful track record for 20 years. Application criteria have become too demanding, such as requiring minimum annual budgets that are unrealistic and unreachable for a middle-sized organization. We are not alone in this, as the vast majority of most women’s organizations around the globe fit in the categories “small” or “middle sized”.

Increasingly, the only option left for us to access funding was to try and find a large organization willing and able to take us along, which increasingly put us in a dependency position, clashing with the core feminist empowerment principle of “financial access and control”.

Increasingly, we have also found ourselves in a constant rat race of measuring and (over)reporting, tying us to our desks. Like so many in civil society, we too often find ourselves caught up in a paralyzing bureaucratic reality, generated by a donor reality that locates accountability in paper. This is going at the expense of the real work we as activists set ourselves out to, which is about changing women’s lives, and by women’s lives, everyone’s lives on this shared planet.

Let there be no doubt that, as an activist organization, we wholeheartedly support civil society partnerships for social transformation and solidarity. As nonviolence teaches us, large-scale economic, political and social transformation always depend on the ability to create “mass” amongst a wide diversity of constituencies. A diverse civil society – one in which unregistered groups, movements, small activist organizations, large international actors, and individual activists can work together on an equal footing – is a key component of this.

Any effective partnership should therefore be shaped by different changemakers coming together on an equal basis to develop bottom-up strategies based on shared values, drive, trust, and transformation agenda.

Partnership should always be a matter of free choice.

Yet nowadays, too many partnerships end up being pushed by top-down donor incentives (driven by donors’ manageability needs), combined with civil society’s financial survival needs, with the smaller actors often ending up as the subcontracted implementors of an externally set up agenda, dangling at the end.

The current competition-fuelling grant industry is increasingly pitting civil society against each other, and too often merely caters for a narrow segment of civil society, the one that can swallow large budgets, immense amounts of bureaucracy and which can produce enormous paper trails, all under the name of “accountability”.

This increasingly cuts off direct support to those who do crucial work on the ground across the globe – the people movements, the brave young activists organizing themselves in the face of war, the women human right defenders risking their lives on a daily basis, the activist groups that keep a critical eye on those in power. It is the very people that cannot tick the many donor boxes, are not able to swallow huge amounts of funding at once, nor have the time and resources to produce endless piles of paper. But let there be no doubt that they are accountable – they make up the immune system active in any corner of our global world, always on the look out, to protect the lives of the people they serve, often at their own expense.

With deep concern we see that the above is fueling a reality where women’s organizations increasingly lose access to direct financial support, and have come to depend on large organizations (often based in the global North), willing to subcontract them in their tender procedures, so they can get at least some scraps of financial support.

When women’s flexible, bottom-up driven, long-term, activist and globally connected movement agenda for social, economic, political and environmental transformation becomes subcontracted into short-term, top-down oriented, isolated project agreements, we should start asking ourselves what kind of accountability we are talking about in these times of global turmoil.

In the past years, we have felt how this changed financial infrastructure started interfering with WPP’s mandate and ways of working. Since 1997, we have existed as an activist actor, as part of a global community of fellow activists, who work together for peace and gender justice from a holistic perspective. We have always shaped our work around priorities defined by our activist partners. It has been exactly this feature that has made WPP’s work cutting edge, daring and pioneering. These are not our own words, but is how our work has been consistently described by many others over the years.

This also meant that our activism around the Women, Peace and Security (WPS) agenda has always been in line with its “civil society birth mother” – the Beijing Platform for Action (1995). This was a political and transformative peace and security agenda from the onset, formulated by women activists pushing for investments in women’s leadership for peace, conflict prevention and nonviolence (“people power”), human security, disarmament and addressing global militarism. As years have progressed, we have seen the WPS agenda under pressure, increasingly moving away from its civil society origins.

We have seen it turn into one which hardly reflects the global economy of war and militarism. One in which civil society’s role is increasingly relegated to being an implementer of state-defined security priorities instead of driving force of human security for all people. One in which civil society’s mandate in “the North” is too often framed around helping to build “the capacity of the women in the South”, instead of women activists in the North having the space to critically reflect and address the many issues in their own backyard and the spill-over effects on the rest of the world, so that women activists everywhere can unite and play their role in healing a global war system that needs fixing. One, in which we struggled to find the financial support we need to play our part in global transformative activism for peace and gender justice.

Thirty years later, we should not be sounding alarm bells about women activists being left on the side. We should not be hearing about women’s groups that can no longer make ends meet while policy screams “gender matters!”.

There are indeed some things we cannot control easily in an ever-changing world. And there are some things we can. Making sure we stand firmly behind the myriad of committed women’s rights groups and feminist activists that operate globally, so they can continue doing the long-term activism that is needed to heal a world in need, is one in the category of a loud “Absolutely, we can!

We want to thank everyone who has been part of our twenty-year journey. You have blessed us with your knowledge, energized us with your laughter, inspired us with your activism, baffled us with the changes you have created, gave us hope with your courage, warmed us with your care, stood with us when times got tough. You have inscribed in us the deep conviction that it is indeed ordinary people speaking up who transform the world. And wherever we end up next, we promise you, we will continue to act according to that conviction.

Much love to you all,

The WPP Team


[1] Duke Law International Human Rights Clinic and Women Peacemakers Program, Tightening the Purse Strings: What Countering Terrorism Financing Costs Gender Equality and Security (2017). https://law.duke.edu/sites/default/files/humanrights/tighteningpursestrings.pdf


Link to this article on our website

—————————————————————————————————————————————————————————————-

image003 (1)

For the 2017 Social Good Summit, the UNDP Country Office Suriname in partnership with the Ministry of Regional Development and Stichting Wi Oso, organizes an event with People with Disabilities(PWDs), where they are actively engaged and given the opportunity to express their views of what sustainable development means to them.

Showcase of the work of the foundation, Stichting Wi OSO (Our House), where youth and young adults with disabilities are trained to be resilient and prepare them to live independently:

https://www.facebook.com/undpsuriname/videos/1484770328280038/

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Fellowship climate experts

The Alexander von Humboldt Foundation is seeking applications for its International Climate Protection Fellowships for young climate experts from developing countries. More information: Alexander von Humboldt Foundation or the website:

Alexander von Humboldt Foundation

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Verslag van de bijeenkomst over de toegang van vrouwen tot de rechtsgang (Algemene Aanbeveling 33 van het CEDAW, toezichthoudend comité op het VNVrouwenverdrag), 1 juni 2017 Oudemanhuispoort, Universiteit van Amsterdam georganiseerd door het Netwerk VN-Vrouwenverdrag en Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann i.s.m. leerstoel sociale rechtshulp UvA.

Verslag Womens Access to Justice

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Strategic Funding Trends for Women’s Rights

Verslag van de door Mama Cash georganiseerde Meeting 27 June 2017 in Amsterdam.

SummaryMinutes Strategic Funding Trends for Women

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Update general recommendation 19 on VAW

CEDAW have issued an update to its old general recommendation 19 on VAW. It is obviously inclusive of migrant women / women in migration and makes a specific point that might be of use in our work on firewalls etc, in para.31(c) calling on states to repeal:

All laws that prevent or deter women from reporting gender-based violence, such as guardianship laws that deprive women of legal capacity or restrict the ability of women with disabilities to testify in court; the practice of so-called “protective custody”; restrictive immigration laws that discourage women, including migrant domestic workers, from reporting this violence as well as laws allowing for dual arrests in cases of domestic violence, or for prosecution of women when the perpetrator is acquitted among others. Available at:

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_35_8267_E.pdf, or if the link doesn’t work it’s UN doc.CEDAW/C/GC/35

—————————————————————————————————————————————————————————————-

TIYE International: Vergelijking Verkiezingsprogramma’s 2017-2021

Net als bij voorgaande verkiezingen heeft TIYE International voorafgaand aan de verkiezingen de programma’s van landelijke politieke partijen vergeleken. Centraal  in deze vergelijking staan de maatregelen ten aanzien van Bestrijding van Discriminatie en Racisme, het Vluchtelingenbeleid en Integratie en de aandacht voor het Koloniale en Slavernijverleden. Ook zijn de conclusies van de analyse van de Nederlandse Orde van Advocaten rond Mensenrechten samengevat. Tot slot een korte samenvatting van de doorberekening van het Centraal Planbureau van de maatregelen uit de verkiezingsprogramma’s rond Werk en Koopkracht.

Alle bronvermeldingen zijn in de tekst met het betreffende linkadres opgenomen.

Download: Tiye vergelijking verkiezingsprogramma’s 2017

—————————————————————————————————————————————————————————————-

copy-logo-650

NIEUWSBRIEF

december 2016

Conclusies en aanbevelingen van het Vrouwenrechtencomité van de VN
Op vrijdag middag 18 november 2016 heeft het CEDAW-Comité, dat toeziet op naleving van het VN-vrouwenverdrag, zijn conclusies en aanbevelingen gepubliceerd over de voortgang van de implementatie van het verdrag in het Koninkrijk der Nederlanden (de zogenaamde ‘concluding observations’). Het Netwerk heeft in een persbericht een samenvatting verspreid, waaraan op verschillende nieuwssites aandacht is besteed.
Een Nederlandse vertaling van de concluding observations is niet beschikbaar, het ‘request’ van het Comité ten spijt (para 49). Zo’n vertaling komt er ook niet als we de woordvoerder van het ministerie goed begrepen hebben. Strikt genomen zou uitvoering van deze aanbeveling van het Comité zelfs vertaling in het Fries moeten impliceren. Slechts weinig Friezen zullen daarop zitten te wachten, maar een Nederlandse vertaling zou wel in de reden liggen. Het Netwerk is verder in gesprek met de Directie Emancipatie over een Nederlandstalige samenvatting met relevante achtergrondinformatie, zoals er ook na de vorige construktiebe dialoog met het CEDAW-Comité gepubliceerd is: Vrouwenrechten in Nederland anno 2010, enige vooruitgang, nog veel te doen.

12 januari 2017 debriefing CEDAW-sessie en Concluding Observations
Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis (en deelnemer aan het Netwerk), is gastvrouw van de debriefingsbijeenkomst die het Netwerk organiseert op 12 januari. Tijdens deze bijeenkomst zullen we, samen met de NGO-vertegenwoordigers die in Genève waren, terugblikken op de 65e sessie van het CEDAW en stil staan bij de Concluding Observations. Vervolgens gaan we in groepjes uiteen om strategieën uit te werken voor een vervolg. Hoe gaan we nu verder? Wat gaan we doen met die aanbevelingen?
Uitgenodigd zijn de 78 organisaties die de schaduwrapportage ondertekenden. Alle belangstellenden zijn welkom, als ze zich even aan melden.
Aan het slot kan het glas geheven worden op het vervolg en op het nieuwe jaar.
Tijd: 14 – 17 uur (inloop vanaf 13.30 uur).
Plaats: Atria,gevestigd in het verzamelgebouw De Vijzel, vlakbij De Munt. Adres Vijzelstraat 20, 1017 HK Amsterdam.
Route beschrijving:
Atria is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Vanaf Amsterdam Centraal Station neemt u de tramlijn 16, halte Keizersgracht/Vijzelstraat. Loop een klein stukje terug, u vindt ons tussen de brug van de Herengracht en de Munttoren.
U kunt ook tram 4, 9 of 14 nemen, halte Rembrandtplein. Loop ook hier een stukje terug naar De Munt, steek over en loop linksaf de Vijzelstraat in.
Als u met de auto komt, kunt u om de hoek parkeren in Parkeergarage Geelvinck aan de Reguliersdwarsstraat.

Blogs, foto’s en video’s
Tijdens CEDAW sessie 65, waarin het Vrouwenrechtencomité de zesde regeringsrapportage met de regeringsdelegatie van het Koninkrijk der Nederlanden besprak, schreven in Genève aanwezige NGO-vertegenwoordigers blogs om hun ervaringen over sfeer en inhoud te delen met het thuisfront.  Bijvoorbeeld over de beperking in het toegang tot het rechtde huisarts, de overtijdbehandeling en de abortuspil en over bestrijding van stereotypen. Sommige blogs zijn voorzien van foto’s. Ook nu nog informatief en aardig om te lezen.
Wie zelf wil zien hoe het er in Genève aan toeging kan de video bekijken die van de sessie gemaakt is. Oordeel zelf hoe de minister het er afbracht en zie hoe vasthoudend het Comité was. De link er naar en de link naar de presentatie van het oral statement is te vinden op de 6derapportagecyclus pagina van de website van het Netwerk.

Kamervragen over de CEDAW-sessie
Nog voordat de Conclusies en aanbevelingen van het Vrouwenrechtencomité waren gepubliceerd hebben kamerleden Vera Bergkamp en Pia Dijkstra (beide D66) kamervragen gesteld aan minister Bussemaker. De kamerleden baseerden zich op de samenvatting van het persbericht van het Netwerk uit Genève op de website van Opzij. Op 19 december 2016 heeft de minister deze vragen mede namens enige collega’s beantwoord. Het zal niet verbazen dat de minister een andere visie heeft op de meeste aangeroerde onderwerpen dan het Netwe rk, maar deze nieuwsbrief leent zich er niet voor om daar op in te gaan. Op de debriefingsbijeenkomst van 12 januari 2017 zal erover gesproken worden, net als over de mogelijkheden voor de follow-up.

In antwoord 4 schrijft de minister: Ik zal mij de komende tijd verder blijven inzetten om de Nederlandse situatie nog meer in lijn te brengen met het VN-Vrouwenverdrag. Om te beginnen zal ik samen met het Netwerk VN-Vrouwenverdrag in februari 2017 een conferentie organiseren waar ik met alle betrokkenen wil bespreken hoe we gezamenlijk met de aanbevelingen van het Comité aan de slag gaan.
Diezelfde 19de december ontving het Netwerk de vooraankondiging daarvan die we graag met de nieuwsbrieflezers delen:

Vooraankondiging Conferentie VN Vrouwenverdrag op 9 februari 2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Conferentie VN Vrouwenverdrag op 9 februari 2017 in het Muntgebouw in Utrecht.

Op 10 november 2016 vond de constructieve dialoog plaats tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Comité dat toeziet op naleving van het VN Vrouwenverdrag.

Het Comité plaatste haar aanbevelingen (concluding observations) op vrijdag 18 november op de website van de OHCHR.

Tijdens de sessie kondigde Minister Bussemaker aan dat een conferentie wordt georganiseerd om met relevante organisaties te bezien op welke wijze invulling kan worden gegeven aan deze aanbevelingen.

De conferentie begint om 13.00 uur en eindigt om 18.00 uur. Gezien uw expertise is uw aanwezigheid op deze middag zeer gewenst. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar cedaw@minocw.nl.

Nadere informatie volgt in januari.

Tot 9 februari 2017 in Utrecht!

Met vriendelijke groet,

Jacqueline Prins LLM MA
………………………………………………………………
Directeur Emancipatie
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50 | 2515 XP Den Haag
Postbus 16375 | 2500 BJ | ’s-Gravenhage

Secretaresse Marian A. van Bommel | m.a.vanbommel@minocw.nl | +31 70 4123993
………………………………………………………………

Meldpunt Zwangerschapsuitkering Zelfstandigen van FNV Vrouw
Het Netwerk VN-vrouwenverdrag werkt samen met FNV Vrouw, FNV Zelfstandigen, de Vereniging voor Vrouw en Recht en het Proefprocessenfonds Clara Wichmann in de inmiddels al meer dan tien jaar durende procedures van zes zelfstandige vrouwen die geen zwangerschapsuitkering kregen, omdat de publieke voorziening in 2004 was afgeschaft. In 2008 kwam een nieuwe publieke voorziening tot stand, maar daar kwamen deze zes en 17.000 vrouwen die in de tussentijd een kind hadden gekregen niet voor in aanmerking.
Bij het Meldpunt dat FNV Vrouw in 2014 opende hebben zich inmiddels 930 vrouwen gemeld. In december droeg het Netwerk een stukje over de CEDAW-sessie bij aan de Nieuwsbrief van het Meldpunt. Zie hieronder. Wie die hele Nieuwsbrief wil lezen: hier is een link.

Vrouwenrechtencomité van de VN was ‘not amused’
Het Comité was natuurlijk wel benieuwd hoe de regering uitvoering had gegeven aan zijn uitspraak in de individuele klachtzaak van de zes zwangere zelfstandigen (2014). Het was geschokt te vernemen dat Nederland de uitspraak naast zich neer had gelegd. Daarmee ondermijnt de regering het systeem. Lees het blog over de bespreking van dit onderwerp.
In zijn conclusies en aanbevelingen gebruikt het Comité scherpe bewoordingen uit het VN-jargon. Het uit zorgen over het negeren van de klachtuitspraak, terwijl het Comité toch duidelijk schending van het VN-Vrouwenverdrag had geconstateerd. Het is ook bezorgd over het beroep dat UWV en de staat hebben aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. De staat werpt ernstige belemmeringen op voor de toegang tot het recht van vrouwen en dwingt vrouwen nieuwe juridische procedures te starten. Het Comité dringt er dan ook op aan op zijn aanbevelingen in de individuele klachtzaak zonder verder uitstel uit te voeren en concrete maatregelen te treffen om te voorzien in een effectieve remedie voor alle betrokken vrouwen.

Redactie: Leontine Bijleveld

—————————————————————————————————————————————————————————————

13 december 2016

2016_33_Emancipatiemonitor.inddNegende Emancipatiemonitor gepubliceerd door Sociaal en Cultureel Planbureau | Centraal Bureau voor de Statistiek

In deze monitor staat de emancipatie van vrouwen centraal. Duidelijk wordt dat vrouwen en mannen dan wel gelijke rechten hebben, maar dat dit zich op tal van terreinen nog lang niet heeft vertaald in gelijke posities. De monitor schetst de stand van zaken op de voor emancipatie relevante terreinen. Met als achterliggende vraag: beweegt het emancipatieproces zich in de richting die het kabinet beoogt? Na een beschrijving van het emancipatiebeleid op hoofdlijnen volgt in de hoofdstukken een specificatie daarvan, plus de ingezette maatregelen.

https://www.scp.nl/dsresource?objectid=751e3c62-877b-4231-9ff0-54d34a9dfbb2&type=PDF

—————————————————————————————————————————————————————————————

12 december 2016

EXCLUSIVE – PRESIDENT BARACK OBAMA INTERVIEW IN THE DAILY SHOW

obama

Trevor Noah visits President Obama at the White House to discuss Russia’s impact on the 2016 election, the incoming Trump administration, the future of Obamacare and modern racism. (22:23)

Full interview:  http://www.cc.com/video-clips/zwlq5r/the-daily-show-with-trevor-noah-exclusive—barack-obama-full-interview

—————————————————————————————————————————————————————————————-

23 november 2016

Bijdrage van Dr. Barryl Biekman in de UN CERD 91e sessie bijeenkomst in Geneva

In haar bijdrage focusde Dr. Barryl Biekman op de Zwarte Piet Case in Nederland en de zaak van Sylvana Simons aan de orde telt.

Na haar statement complimenteerde een autoriteit van de Office of the High Commissioner of the Human Rights Barryl Biekman met de getoonde moed om deze case – zoals het wordt genoemd – aan de orde te stellen. Er is geschokt gereageerd op de case van Sylvana. Barryl Biekman is gevraagd om deze case naar de Office of the High Commissionar te sturen, hetgeen zij onmiddellijk heeft gedaan. Toegezegd is dat de case serieuze aandacht van de Office krijgt.

Download Statement Barryl Biekman: Written Contribution_dr Biekman_CERD_session_23 Nov_2016 and Ppt on Statement

—————————————————————————————————————————————————————————————-

image0036 December 2016, European Parliament Brussel:

Round Table Ethnic profiling by police in Europe

Ethnic profiling by police in Europe is a widespread form of discrimination that violates international and EU human rights norms. It refers to the use by the police, security, immigration or customs officials of generalisations based on race, ethnicity, religion or national origin – rather than individual behaviour or objective evidence – as the basis for suspicion in directing discretionary law enforcement actions.

The goal of this round table, co-organised by ENAR, the Open Society Foundations and the European Parliament’s Anti-Racism and Diversity Intergroup, is to have a multi-stakeholder discussion on the problems and experience of ethnic profiling and exchange on good practices towards EU guidelines for fair and efficient policing.

The context has changed dramatically in the last few years, highlighting the need to better protect minority communities in Europe and improve policing. A number of recent developments would support the need for a renewed discussion at EU level:

– Terrorist attacks in Brussels, Paris and elsewhere, and the assertions about an elevated terrorism threat have led to the development of counter-terrorism and counter-radicalisation policies which have increased ethnic profiling.

– Responses to increase in migrants and asylum seekers flux have led to enhanced border controls and stricter return policies towards undocumented.

– Communities-police relations seem to deteriorate in a context of social protest, counter-terrorism and stricter migration policies.

– Renewed debates at national level on stop and search practices and solutions, including in France and the Netherlands

– The Dutch Presidency made inroads on addressing police discriminatory practices by the mention of ethnic profiling in Council Conclusions on the application of the Charter of Fundamental Rights and by proposing that the newly created High level Working Group on racism, Xenophobia and other forms of Intolerance would tackle these practices.

To register: https://docs.google.com/forms/d/1Esp1hDKc1VSJVhWUYovovFl4e-02n5u_sn7CvXmcHes/viewform?edit_requested=true

—————————————————————————————————————————————————————————————-

7 to 11 November 2016

Dear NGO Colleagues,

We are pleased to share the final programme of the third edition of Geneva Peace Week that will take place from 7 to 11 November 2016.

A detailed programme is available at http://www.genevapeaceweek.ch/programme.

Over five days, Geneva Peace Week will be the umbrella for 52 events with over 100 speakers organized by 55 institutions. The events will feature substantive and original contributions about building peace and resolving conflict. Geneva Peace Week will highlight that each and every person, actor and institution has a role to play in building peace. It will also emphasize the importance of working outside the silos and enable more creative responses in a variety of contexts.

Geneva Peace Week is a collective action initiative facilitated by the United Nations Office at Geneva and the Geneva Peacebuilding Platform, a platform of major Geneva-based institutions working on peace. The Week provides a common framework for peace-related events for which the respective organizers retain full ownership. Geneva Peace Week events do not necessarily reflect the views of UNOG or the Geneva Peacebuilding Platform.

If you wish to participate in the events of the Geneva Peace Week, please follow the registration procedure with each event organizer, as noted in the detailed event descriptions online: http://www.genevapeaceweek.ch/programme.

We encourage you to share information about Geneva Peace Week widely and look forward to welcoming you and your colleagues to many different events of Geneva Peace Week.

Best regards.


——————————————————————————————————————————————————————

Nieuwsbrief oktober 2016

Schaduwrapport VN-Vrouwenverdrag 2016 ingediend

Medio september heeft het Netwerk VN-Vrouwenverdrag de door 76 NGO’s en CSO’s ondertekende schaduwrapportage van Unfinished Business – Women’s Rights in the Netherlands. Shadow report by Dutch NGOs and CSOs verzonden naar het secretariaat van CEDAW, het toezichthoudend comité op de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag. Het schaduwrapport is achtergrondinformatie voor het Comité dat in zijn de 65ste sessie op donderdag 10 november 2016 de (openbare) constructieve dialoog met de regeringsdelegatie van het Koninkrijk heeft.

28 oktober achterbanbijeenkomst CEDAW-sessie

Voorafgaande aan de constructieve dialoog op 10 november heeft het Netwerk VN-Vrouwenverdrag in Genève een aantal momenten om (informeel) met het CEDAW-Comité van gedachten te wisselen. Ter voorbereiding daarvan organiseert het Netwerk een achterbanbijeenkomst voor ondertekenende NGO’s en CSO’s en andere belangstellenden op vrijdagmiddag 28 oktober 2016. Plaats: FNV-kantoor Naritaweg 10 Amsterdam Sloterdijk. Toegang is gratis, wel even aanmelden.

NGO/CSO-vertegenwoordiging op CEDAW-sessie

Zowel leden van het rapportageteam als andere NGO/CSO vertegenwoordigers zullen aanwezig zijn tijdens de CEDAW-sessie – deels bekostigd uit het subsidiebudget voor het schaduwproces, deels op eigen kosten of uit andere bron gefinancierd. Wie geen permanente toegangspas tot het Palais des Nations in Genève heeft moet zich tijdig online registreren. Vanuit het Netwerk VN-Vrouwenverdrag gaan: Floor van Schagen, Ines Orobio de Castro, Leontine Bijleveld, Marjan Wijers, Petra Snelders. Verder (voorzover nu bekend): Shirin Musa (Femmes for Freedom), Meyrtha Leenz-Cijntje (SEDA Curaçao), Mariet Verhoef-Cohem (Women for Water Partnership). Graag verzoeken we eventuele andere Genève zich even te melden bij het secretariaat, om contact en afstemming ter plekke te bevorderen.

Recht op uitkering voor zwangere zelfstandigen 2004-2008

Rechtbank Midden-Nederland oordeelde op 23 september 2016 dat de Nederlandse wetgever ten onrechte niet heeft voorzien in een uitkeringsregeling voor zelfstandigen die door zwangerschap en bevalling niet heeft kunnen werken tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008. Eiseres, met vijf andere zelfstandig erkende vrouwen al meer dan tien jaar gesteund door VVR en Proefprocessenfonds Clara Wichmann procederend, heeft recht op geldelijke vergoeding van het UWV. Bij de aanvraag van de UWV-uitkering en in de fase van bezwaar en beroep is eiseres ondersteund door haar vakbond FNV Zelfstandigen.

Tot 1 augustus 2004 bestond er een uitkering volgens de Wet Arbeid en Zorg (en de Wet Arbeidsongeschiktheiduitkering Zelfstandigen). De Wet Zwangerschapsuitkering Zelfstandigen (ZEZ) is van kracht sinds 4 juni 2008.

De rechtbank volgt het “gezaghebbende oordeel” van “het CEDAW als een internationaal comité op het gebied van vrouwenrechten”, dat een oordeel gaf over “de door eiseres zelf ingediende klacht over hetzelfde onderwerp”. De rechtbank verwerp het verweer van het UWV (in navolging van minister Asscher) dat het betreffende artikel van het VN-Vrouwenverdrag (art. 11 lid 2 onder b) geen betrekking zou hebben op zelfstandig werkende vrouwen. Eerder in de uitspraak had de rechtbank al vastgesteld dat dit artikel van het VN-Vrouwenverdrag rechtstreekse werking toekomt. Eiseres moet een uitkering of een vervangende schadevergoeding krijgen. Rechtbank Midden-Nederland heeft het UWV opgedragen een nieuw besluit te nemen op het bezwaar van eiseres, met in achtneming van deze uitspraak.

Rechtbank Amsterdam oordeelde in juli 2016 in het beroep van twee medeklaagsters dat er geen reden was om geldelijke vergoeding toe te kennen (uitspraak is niet gepubliceerd). Uiteindelijk zal de Centrale Raad van Beroep het laatste woord hebben: klaagsters gaan beroep in de laatst genoemde zaak en het UWV ongetwijfeld tegen de goed gemotiveerde uitspraak van Rechtbank Midden–Nederland.

Oproep zwangere zelfstandigen 2004 – 2008

Wie in de bewuste periode zelfstandig werkte en zwanger is geweest doet er goed aan om een ZEZ-uitkering bij het UWV aan te vragen. Doel is het veilig stellen van uitkeringsrechten als ook de CRvB tot het oordeel komt dat klaagsters recht hebben op een uitkering dan wel schadevergoeding. Het is overigens goed denkbaar dat zo’n eventuele positieve uitspraak van de CRvB in eerste instantie alleen direct betrekking heeft op de zes vrouwen die bij CEDAW met succes een klacht indienden. Met andere woorden: dat er voor de andere vrouwen die bij UWV een aanvraag indienen mogelijk opnieuw geprocedeerd zal moeten worden. Het is daarom zeker aan te bevelen om een beroep te doen op een eventuele rechtsbijstandsverzekering. Wie lid is van een vakbond of beroepsorganisatie kan waarschijnlijk langs die route juridisch ondersteuning krijgen.

Verslagen expertbijeenkomsten

Dat zoveel organisaties de schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag hebben ondertekend komt mede doordat het rapportageteam tal van op de diverse issues actieve NGO’s en CSO’s (Civil Society Organisations) en andere deskundigen heeft geraadpleegd, onder meer tijdens verschillende expertmeetings. Bijvoorbeeld over vrouwelijke vluchtelingen, over schadelijke praktijken en institutionele mechanismen en intersektionele discriminatie. Van veel van deze bijeenkomsten is een verslag gemaakt dat te lezen is op de website van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag.

Consulting Meeting Institutionele Mechanismen

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het verslag van de Consulting Meeting Institutionele Mechanismen die Tiye International en Femmes for Freedom met steun van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag organiseerde op 6 november 2015. Aanwezigen waren zo enthousiast dat de bijeenkomst twee maal zo lang duurde als oorspronkelijk bedoeld. Het verslag zal op de website worden geplaatst. Wie de PDF toegestuurd wil krijgen melde zich bij het secretariaat via het Contactformulier

Schaduwrapportages IVESCR en UPR

Het NJCM (het Nederlandse Juristen Comité voor de Mensenrechten) heeft de afgelopen maanden samen met andere NGO’s twee schaduwrapportages tot stand gebracht. Het rapportageteam van het Netwerk was vooral betrokken bij de wat omvangrijker Schaduwrapportage International Verdrag voor Economische Sociale en Culturele Rechten. Beide rapportages zijn ondertekend door het Netwerk. Ze zijn te vinden op de NJCM-website.

Redactie: Leontine Bijleveld

Uitnodiging_achterbanbijeenkomst

Het Schaduwrapport is achtergrondinformatie voor het Comité dat in zijn de 65ste sessie op donderdag 10 november de (openbare) constructieve dialoog met de regeringsdelegatie van het Koninkrijk heeft.

Daaraan voorafgaand kan het Netwerk op maandag 7 november in een informele openbare sessie van CEDAW een korte ‘oral intervention’ maken en vragen van Comité-leden beantwoorden. CEDAW stelt voor ‘oral interventions’ 10 minuten per verdragsstaat beschikbaar. Nu het Netwerk SEDA Curaçao heeft voorgedragen voor gesponsorde deelname zullen we die 10 minuten delen met SEDA.
Daarnaast hebben we woensdag 9 november CEDAW leden uitgenodigd voor een informele lunch briefing, waarin we in kunnen gaan op actuele ontwikkelingen en nadere vragen kunnen beantwoorden.

Om de ‘oral intervention’ en de informele lunch briefing voor te bereiden organiseren we op vrijdagmiddag 28 oktober een bijeenkomst. Daar willen we gezamenlijk bespreken wat onze prioriteiten zijn om in Geneve naar voren te brengen.
Graag nodigen we de ondertekenende organisaties hiervoor uit.

De bijeenkomst vindt plaats vrijdag 28 oktober 2016 van 14.00 tot uiterlijk 16.30 uur in het gebouw van de FNV bij station Amsterdam-Sloterdijk (Naritaweg 10 1043 BK Amsterdam). Deze lokatie is zowel met openbaar vervoer als met de auto (qua parkeergelegenheid) goed bereikbaar. Na afloop zijn er sapje, drankjes en wat hapjes/knabbels.

De zaal is open om 13.30 uur (koffie, thee en water staat klaar).
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname, maar in verband met de catering vragen we om aanmelding, bij voorkeur uiterlijk 25 oktober, viaschaduwrapportage@gmail.com.
We hopen een of meer vertegenwoordigers van uw organisatie te ontmoeten.

Leontine Bijleveld en Floor van Schagen

Voorzitter en secretaris Netwerk VN-Vrouwenverdrag

Postbus 15180

1001 MD Amsterdam

www.vn-vrouwenverdrag.nl

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Campagne Een Veilig Nest vraagt jouw hulp!

Een Veilig Nest, een campagne van het internationale vrouwen- en duurzaamheidsnetwerk WECF, geeft (aanstaande) jonge ouders tips, voorlichting en advies over het creëren van een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving.

De website Een Veilig Nest, biedt jonge ouders informatie over vele gezonde alternatieven voor consumentenproducten die nog vaak schadelijke stoffen bevatten, zoals babyverzorgingsproducten, speelgoed of kinderkleding. Daarnaast pleit WECF in Brussel en Den Haag voor een strengere wetgeving, ondersteund door een wetenschappelijk adviescomité van artsen, toxicologen en chemici.

WECF is een netwerkorganisatie van ruim 150 vrouwen- en milieuorganisaties in vijftig landen in met name Europa en de EECCA regio (Oost-Europa, Kaukasus en Centraal-Azië) die gezamenlijk werken aan duurzame ontwikkeling, bescherming van gezondheid en milieu en armoedebestrijding.

Met projectwerk ontwikkelt WECF praktische en betaalbare oplossingen op het gebied van chemicaliën, sanitatie, energie en voedselproductie. Daarnaast brengt WCEF de perspectieven van vrouwen voor het voetlicht op Europees, VN, nationaal en internationaal niveau.

U kunt Vriend van WECF worden vanaf 10 euro per jaar.

Of het werk van Een Veilig Nest ondersteunen door www.eenveilignest.nl te liken op Facebook of door een actie te starten.

Websites van WECF:

www.wecf.nl

www.wecf.eu

www.eenveilignest.nl

www.cleenet.org

www.childprotectfromchemicals.eu

www.projectnesting.org

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Op 10 december a.s. (Internationale Mensenrechten Dag) zal tijdens de 69
e
sessie van de Algemene Vergadering
van  de  Verenigde  Naties  in  New  York,  de  plechtige  launching  van  het  VN  Internationaal  Decennium  voor
mensen van Afrikaanse afkomst plaatsvinden.
De  missie  van  het  Decennium  is  samengevat  in  de  titel  van  het  Decennium  te  weten:  ‘Erkenning,
Rechtvaardigheid  en  Ontwikkeling’.

Save the Date - CSW60 side events

Save the Date – CSW60 side events

—————————————————————————————————————————————————————————————-

20 September 2015 in Den Haag12sept2015-Folder Launch In Her Own Hands

Launch of the Project “In Her Own Hands”,  capacity building and leadership of rural women in  South Kivu, DRCongo

A pilot for women rights in conflict zones

To involve women in all peace negotiation processes and security  issues for sustainable development in conflict zones, the implementation of a local National Action Plan in the context of the UNSCR 1325 is very necessary. The Dutch NAP 1325 is an example that intends to support those women in conflict zones by means of training, knowledge exchange to promote female political participation . In our NAP1325 pilot project, Tiye International and DRCC foundation emphasize also social economic empowerment, expertise sharing, peace missions, diplomacy and lobbying. Women in rural areas in the DRC, South Kivu province will be trained how to use these international instruments. Beside the UNSC R1325, women will also be informed about other relevant international mechanisms.

Because it is also very important for rural women to know how to use these instruments to influence peace building and security processes from a gender perspective and  to become really change makers in their local communities,

Project partners of TIYE International in DCR are: DR Congo a la Carte & ADROSSMIL/DCR

—————————————————————————————————————————————————————————————-

image004image005

—————————————————————————————————————————————————————————————-

IMPRESSIE

Consultation Meeting: “Institutionele Mechanismen / Beijing PFA 1995”
HOE KRIJGEN WIJ ZMV-VROUWEN OP DE POLITIEKE AGENDA?

Datum  :  vrijdag 6 november 2015

Tijd      :  13.00 tot 16.30 uur

Locatie  :  Bertha van Suttner Building

Adres :    Laan van Meerdervoort 70,

2517 AN Den Haag

070 – 3560013 of 0652261815

Fotoimpressie 6 11 15
Achtergrondinformatie:

Programma TIYE bijeenkomst Institutionele Mechanismen-6 nov 2015

Review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States

This publication compares and presents the progress of Member States in the area of institutional mechanisms and gender mainstreaming since 2006 when the first report on institutional mechanisms was developed by the Finish Presidency of the Council of the EU.

The main findings show that by 2012 all Member States had established governmental bodies for gender equality and bodies for the promotion of equal treatment on various grounds. Notwithstanding positive trends in institutional settings over the last decade, the bodies responsible for gender equality are often marginalised in national governmental structures; split into different policy areas; hampered by complex and expanding mandates; lack adequate staff, training, data and sufficient resources; and experience insufficient support from political leadership.

Related publications:

Main findings: Effectiveness of Institutional Mechanisms for the Advancement of Gender Equality

Fact sheet: Gender equality and institutional Mechanisms

Read more

EU Indicators for the Beijing Platform for Action area H. Institutional Mechanisms for the Advancement of Women

From the National Statement of the Dutch Government:  Institutional Mechanisms for the Advancement of Women by the NL Government (May 2014)

Fact Sheet Gender Equality and Institutional Mechanisms

—————————————————————————————————————————————————————————————-

International-DecadeOp 10 december – de Internationale Mensenrechten Dag – is het eerste jaar van het van het VN Internationaal Decennium  voor Mensen van Afrikaanse Afkomst afgerond. De  missie van  het  Decennium  is  samengevat  in  de  titel  van  het  Decennium  te  weten: Erkenning, Rechtvaardigheid  en  Ontwikkeling’.

Lees hier Gemeenschappelijke NGO PositionPaper Gemeenschappelijke Position Paper IMPLEMENTATIE Programma van Actie

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Wi Oso 2
Wi Oso 3
Wi Oso

Wi Oso is een woon-, leer- en werkcentrum in Suriname voor jonge mensen met een lichamelijke beperking.  Wi Oso betekent Ons Huis in het Sranantongo en werd opgericht op 10 december 1991. Op deze plek hebben de bewoners  huisvesting die is aangepast aan hun behoeften. Hier leren zij hun eigen huishouding te doen en verrichten zij werk waarmee ze hun eigen geld verdienen. De leefgemeenschap Wi Oso is de enige plaats in Suriname waar jongeren met een fysieke beperking begeleid worden naar zelfstandig leven.

Meer informatie: Wi Oso Brochure

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Persbericht TIYE International 16 oktober 2015

Eredoctoraat voor Professor Dr. Philomena Essed164435_philomena_essed

Professor Dr. Philomena Essed ontvangt op 17 oktober 2015 een Eredoctoraat aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Umeå Universiteit in Zweden waarmee zij sinds 2007 samenwerkt. Vanaf 2013 was Philomena Essed ook Visiting Professor van de Faculteit van Educatie van de Umeå Universiteit, waarbij zij zich vanuit een genderperspectief de verdere ontwikkeling van educatieve onderzoek en onderwijs ondersteunde.

Professor Philomena Essed werd geboren in 1955 in Nederland, waar ze de basis legde voor haar academische werk en haar inspirerende en kritische onderzoek naar gendervraagstukken, identiteit, racisme en etniciteit. In 1990 behaalde zij cum laude haar Doctoraat Sociale Wetenschappen, aan de Universiteit van Amsterdam.  In haar publicatie Alledaags Racisme en haar proefschrift Inzicht in Alledaags Racisme lanceerde zij de term ‘alledaagse racisme’ waarmee ze – aan de hand van voorbeelden waarmee zwarte vrouwen worden geconfronteerd – liet zien hoe racisme in Nederland en de VS dagelijkse praktijk was geworden , terwijl tegelijkertijd het bestaan van discriminatie en racisme binnen de samenleving ontkend werd.  Meest recente publicatie over Nederland is Dutch Racism dat Philomena Essed met Isabelle Hoving samenstelde. Door een twintigtal auteurs wordt hierin aandacht besteed aan racisme, antisemitisme en islamfobie en de wijze waarop ideeën uit de tijd van slavernij, arbeidsmigratie en kolonialisme  nu nog doorwerken (bijvoorbeeld in de discussie over Zwarte Piet).

Voor TIYE International speelt Professor Dr. Philomena Essed als wetenschapper en medeactivist een buitengewoon belangrijke rol zoals bij het  mede ontwikkelen van de Strategie Sociale en Culturele Sensitiviteit binnen het project Towards a Workforce Without Discrimination en als nationale en internationale expert op het gebied van Gender and Race.

Sinds het begin van de 21e eeuw woont en werkt Philomena Essed afwisselend in de Verenigde Staten en Nederland, aanvankelijk aan de Universiteit van California en de Universiteit van Amsterdam.  Sinds 2005 is ze hoogleraar Critical Race, Gender and Leadership Studies aan de Antioch Universiteit in de Verenigde Staten en daarnaast  geaffilieerd onderzoeker van het Graduate Gender Program aan de Universiteit van Utrecht.  Op 5 september 2011 kreeg Philomena Essed in Zuid Afrika een Eredoctoraat aan de Faculty of Education, University of Pretoria. In april van dat jaar kreeg zij ook een Koninklijke onderscheiding .

Voor meer informatie:  Tiye International tel: +31(0)6.5226.1815

Zie ook: Press Release Umea University

—————————————————————————————————————————————————————————————-

12 oktober 2015:

Uitnodiging filmvertoning Buitenlandse Zaken

image003

Op Maandag 12 oktober om 15:00 vertoont het ministerie van Buitenlandse Zaken de film ‘The Man Who Mends Women’. Een bijzonder verhaal over de Congolese gynaecoloog Denis Mukwege, die vanuit zijn ziekenhuis in Oost-Congo strijdt tegen seksueel geweld gericht op vrouwen en kinderen. Een film die naast voor prijzen ook veel ophef opleverde, toen publieke vertoning op 2 september 2015 officieel verboden werd in de DRC.

Na afloop van de film zal een panel verder praten over seksueel geweld in Oost-DRC: Wat werkt, wat zijn de uitdagingen, en wat kan Nederland hier aan doen?

Panelleden:

–    Lambert Grijns – Speciaal Ambassadeur SRGR & HIV/Aids

–     Irma van Dueren – Speciaal Adviseur Vrouwenrechten en Conflict Gerelateerd Seksueel Geweld

–     Dirk-Jan Koch – Speciaal Gezant Natuurlijke Hulpbronnen

Locatie: Max van der Stoelzaal, Ministerie van Buitenlandse Zaken. Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag. Legitimatie verplicht. Inloop vanaf 14:30.

Aanmelden: DAF@minbuza.nl o.v.v. Film Mukwege

—————————————————————————————————————————————————————————————-

13 oktober 2015:Clingendael

Uitnodiging netwerkevent Clingendael

Namens het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’ willen wij u graag uitnodigen voor een netwerkbijeenkomst met 20 Afrikaanse vrouwelijke mediators en professionals in Nederland actief in peacebuilding.

Dit event is onderdeel van een training die valt onder de Clingendael Conflict Negotiation Facility – een initiatief van Clingendael gefinancierd door het Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). De training genaamd “Negotiation and Mediation as a Conflict Resolution Instrument” is bedoeld voor senior mediators vanuit heel Afrika. Zij hebben op verschillende manieren te maken met mediatie: als adviseur, als inside mediator, of als mediator in internationaal of nationaal conflict. De groep is eerder bij elkaar geweest tijdens trainingen georganiseerd door het Zuid-Afrikaanse BZ, de Afrikaanse Unie en UNWomen. In dat kader werd eerder ook al de African Women Mediation Forum opgericht – ter ondersteuning en versterking van de rol van vrouwen in vredesprocessen.

De training heeft twee hoofddoelstellingen 1) de capaciteit van de vrouwen vergroten om succesvol op te treden als mediator in conflicten en 2) de institutionalisering en het beleid van de African Women Mediation Forum verder ontwikkelen.

Dit netwerk event is bedoeld voor zowel u als de deelneemsters om ervaringen en ideeën uit te wisselen over beleid en instrumenten op gebied van vredesinitiatieven en/of gender. En uiteraard om nuttige contacten te leggen voor de toekomst.

De netwerkreceptie vindt plaats op dinsdagmiddag 13 oktober van 16:30 tot 17:30u op Instituut Clingendael in Den Haag. Mocht u meer informatie nodig hebben, aarzelt u dan niet contact op te nemen.

Aanmelding is gewenst door te mailen naar Mara van der Meer:  mmeer@clingendael.nl

—————————————————————————————————————————————————————————————-

14 oktober 2015  image001

Launch of the Global Study on UNSC resolution 1325 (2000) at WO=MEN office with food and drinks

We would like to follow this event via a live webcast together with GVV working group’s members and NAP signatories at our office. You are welcome from 18.00h onwards.

We will provide food and drinks and will ask a voluntary financial contribution of 5 euros. We would like to have an informal event to reflect on the outcomes and celebrate this important moment.

Please let Anne know before Wednesday 14-10-15 12.00h if you will be able to attend: a.kwakkenbos@wo-men.nl

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Live updates from the Open Debate on UNSCR 1325

Next week the Open Debate on UNSCR 1325 will take place in New York. Vice Minister of Foreign Affairs Renée Jones-Bos will represent the Netherlands. Would you like to follow the latest developments of the debate? Follow Joris Geeven on Twitter:  twitter.com/JorisGeeven

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Unbroken: Melinda survived rape and is fighting back

No statistic can accurately portray the suffering of the women who experience sexual violence in the Democratic Republic of Congo (DRC). Every day, perpetrators go unpunished. Most women and girls do not report their rapes, as those who do are blamed, even shunned by their communities. But, thanks to the support of Global Fund for Women grantee partners, these women are not only unbroken but fighting even harder for justice. Through counseling, education, and women-led peace building, our grantee partners are enabling recovery and working for a safe future for everyone.

Can you make a generous gift today to join in supporting unbroken women in the DRC and around the world?

Melinda was just 13 when she was raped by her 52-year old teacher. She became pregnant. Fearful to tell anyone, she carried the child, and even then her school did nothing. Her suffering didn’t end there. Just a few years later, she was raped and became pregnant again. After learning of her pregnancy, her attacker took her in and married her, only to cause her more suffering with his beatings and abuse.

Then Global Fund grantee partner PAIF entered Melinda’s life, providing her with the shelter and support she so desperately needed. With help from PAIF, Melinda is staying strong. Together, even though she fears for her life, Melinda and PAIF are taking her husband to court and Melinda is rebuilding her life.

DONATE:  You can show women like Melinda you care with a gift today and have a long-term impact ensuring women remain unbroken!

Our grantees partners are creating a resilient movement of women activists and survivors who are working to end violence with their courage and determination. Women are risking everything to take a bold and courageous stand for their human rights, and we hope you’ll join them by making a gift today.

Sincerely,

Musimbi Kanyoro, President and CEO, Global Fund for Women

—————————————————————————————————————————————————————————————-

International Days of Action from 10 to 17 October

We’ve only got 44 days left to collect signatures for our European Citizens‘ Initiative (ECI) against TTIP and CETA! The one-year collection phase – that all ECIs have according to EU rules – ends on 6 October. The success we have had so far is something to be proud of: just today, we surpassed the 2.5 million mark!

How many more signatures can we collect by 6 October? A lot, if everyone contributes! Imagine every signatory gets just one extra person to sign: we could double our signature count. Unfortunately, it isn’t quite so simple because we can ‘only’ reach about 350,000 people with this newsletter. Perhaps we can manage 3 million signatures with your help? Join the final push!

Here’s what you can do:

Tell us how many signatures you pledge to collect by 6 October, so we have a rough overview. Simply use our online form to do so.

Ask your friends on Facebook and Twitter to sign the ECI.

Print off a signature sheet in your language and get at least one other person to sign.

If you still have any completed signature sheets at home,please send them promptly! (The return address can be found at the bottom right of the sheet.)

In case you need help with the arguments against TTIP, we have put together some useful materials on our website (available in 8 languages). As well as the 3-minute-info, you can find a brand new timeline for TTIP, CETA and our ECI.

There’s much more to do by 6 October. We need to demonstrate to the EU institutions and our national decision makers how many people oppose the TTIP and CETA treaties. We need to protect our democracy, environment, public services as well as the rights of workers and consumers! Please help to make the ECI a massive success!

Best wishes,
Your Stop TTIP campaign team
(Stephanie Roth and Cornelia Reetz)

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Nederlands racisme- en discriminatiebeleid

Nederland moest zich op 18 en 19 augustus verantwoorden voor zijn racisme- en discriminatiebeleid tegenover een commissie van de Verenigde Naties. Baryl Biekman, Rita Naloop en Helen Felter van TIYE International waren daarbij aanwezig. Voorafgaand aan de hoorzittingen konden zij samen met andere NGO’s hun ingediende schaduwrapportages toelichten.

Meer informatie:

Nederlands Regeringsrapport 2013  Report of the Kingdom of the Netherlands, Aruba, Curaçao and St Maarten to the United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)


Schaduwrapportage  NGO’s:  juli 2015 Joint parallel report to the nineteenth to twenty-first Periodic Reports of the Netherlands on the International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination (CERD)

June 2015: Contribution Foundation National Monument Dutch Slavery Past (Landelijk Platform Slavernijverleden) with support of Tiye International, Foundation African European Women’s Movement ‘Sophiedela’, African World Studies Institute the Netherlands, African and People of African Descendant Networks the Netherlands


TIYE International: August 2015 Input for the joint statement Dutch NGO’s/civil society for the Lunch briefing with the CERD on August 18 2015 in Geneva

College voor de Rechten van de Mens: juni 2015 Rapportage aan VN-Comité inzake de uitbanning van alle vormen van Rassendiscriminatie (CERD) zie: http://www.mensenrechten.nl/publicaties/detail/35953

Committee on the Elimination of Racial Discrimination considers the report of the Netherlands: 19 August 2015 Brief Report on the OHCHR website

In de NRC werd 22 augustus 2015 een terugblik gepubliceerd.

—————————————————————————————————————————————————————————————-

“Combine The International Decade for People of African Descent Programme of Activities with The Post Beijing + 20 & Post-2015 Development Agenda”

Contribution by Dr. Barryl A. Biekman  on behalf of Tiye International & African European Women’s Movement “Sophiedela” at the Side Event CSW 59 UN Forum New York at Saturday, March 14, 2014 Global African Women

Barryl A.Biekman CSW59e Session 14_03_2015_SideEvent

—————————————————————————————————————————————————————————————-

150209-F-CY182-113

Female U-2 pilot blazes trail through society and space

As a child she imagined flying amongst the stars, thousands of miles above the earth’s surface, and today Lt. Col. Merryl Tengesdal is one of eight female pilots to ever fly the U-2 and the only black female pilot during the aircraft’s history. A  N.Y. native, Tengesdal is  a U-2 pilot and 9th Reconnaissance Wing inspector general who was recently selected for promotion to the rank of colonel.

“I have seen the curvature of the earth,” Tengesdal said. “I have seen sights most people will never see. Flying at more than 70,000 feet is really beautiful and peaceful. I enjoy the quiet, hearing myself breathing, and the hum of the engine. I never take it for granted.”

Aug. 1, 2015, will mark the 60th anniversary of the U-2; making it one of the few aircraft to operate in the U.S. Air Force for more than 50 years.

The U-2 first flew in 1955, in the same year the Montgomery, Alabama, bus boycott and the Civil Rights Movement began, setting the stage for desegregation. “The Air Force has always been on the forefront of breaking aviation and racial barriers,” Tengesdal said. “I am extremely proud of being the first black female U-2 pilot in history.” The U-2 provides high-altitude intelligence, surveillance and reconnaissance in direct support of national objectives. The aircraft enables the capture of imagery and delivers intelligence to decision makers worldwide.

These missions are often at altitudes  equivalent to approximately 13 miles. Pilots are required to wear full pressure suits during flight, similar to those astronauts wear. According to many aviation experts, limited visibility caused by the required helmets, along with the U-2’s bicycle landing gear, makes it arguably the most difficult aircraft to land.

“Every aircraft I’ve flown has something unique,” Tengesdal said. “The U-2 is no exception. I enjoy the challenge of landing on two wheels.” Tengesdal is no stranger to challenges. The colonel acknowledged that during her childhood, there were many opportunities for her to stray down the wrong path. With guidance from her mother and teachers, she excelled in high school, particularly in math and science. After high school, she attended the University of New Haven in Connecticut and graduated in 1994 with a Bachelor of Science in electrical engineering. Afterward, she attended Officer Candidate School in the Navy, commissioned as an ensign in September 1994, and attended flight training shortly after. “During the mid-90s, the military had just begun opening more roles for women in combat,” Tengesdal said. “Combat pilot was one of the opportunities. There was also a massive push for more minorities into the pilot training program. I remember when I attended flight training, it was racially diverse, which I was surprised to see. It was a good feeling. However, I could tell there were a few people who did not appreciate us.” The first aircraft she flew was the Navy’s SH-60B Seahawk helicopter, used for anti-submarine warfare, search and rescue, anti-ship warfare and special operations. She loved the versatility of the aircraft and its capabilities.

In 2004, Tengesdal followed her dream of flying higher and cross-commissioned into the Air Force, joining less than 1,000 pilots to join the U-2 program at Beale.

The U-2 pilot training is a rigorous nine-month course. Every candidate must conduct training  missions aboard the TU-2S, a duel seat trainer aircraft located only at Beale. A solo high-flight occurs as a final challenge. Upon completion, pilots are often deployed around the world.

Lt. Col. Merryl Tengesdal receives a maintenance check on her full pressure suit by Senior Airman Garret McNeely in preparation to take flight in a U-2 Feb. 9, 2015 at Beale Air Force Base, Calif. Tengesdal is the 9th Reconnaissance Wing inspector general and a U-2 pilot. McNeely is a 9th Physiological Support Squadron aerospace physiology technician. (U.S. Air Force photo/Senior Airman Bobby Cummings)

Tengesdal has been deployed to multiple locations and has flown missions in support of Operation Olive Harvest in Afghanistan and Iraq. In addition, she has also aided in preventing terrorism and piracy in the Horn of Africa. Throughout her career, she has logged more than 3,400 flight hours and more than 330 combat hours.

“I have been truly blessed to have experienced all I have during my time in the military,” Tengesdal said. According to Tengesdal, many women have contacted her to tell her they are proud of her accomplishments and that she is an inspiration to them. “I’m incredibly fortunate. It’s surreal.” Tengesdal said. “From my time in the Navy to my experiences in the U-2 program, I like to think I’ve played a part in helping some of the troops on the ground get home safely.” She has flown at the edge of space and witnessed a shooting star from the inside of a cockpit. She achieved what no African American woman ever had before.

“It is very uncommon, even for this day and age, to be a female pilot, much less a female minority,” Tengesdal said. “My career field is very male dominated, but I hope I have helped other females with similar aspirations to realize this is an option. I think we are all limitless as to what we can accomplish.”

By Senior Airman Bobby Cummings, 9th Reconnaissance Wing Public Affairs / Published February 10, 2015, BEALE AIR FORCE BASE, Calif. (AFNS

—————————————————————————————————————————————————————————————-

EERDERE BERICHTEN:

Suggestions for gender-targets in the Post-2015 agenda

58th session of the Commission on the Status of Women (CSW58), 10-21 March 2014 Challenges and achievements in the implementation of the Millennium Development Goals for women and girls Setting the agenda for Post-2015

Download: The Netherlands civil society recommendations

—————————————————————————————————————————————————————————————-

CEDAW Recommendation on women in conflict prevention, conflict and post-conflict situations

On the 18th of October the CEDAW Committee adopted its 30th General recommendation  (GR) on women in conflict prevention, conflict and post-conflict situations.  General recommendations are  authoritative statements on the meaning and scope of the provisions in the CEDAW Convention with respect to the rights of women and the obligations of the State. It clarifies the application of CEDAW to emerging and priority situations affecting women.
An advance version of the GR 30 can be downloaded from the OHCHR from [http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/GComments/CEDAW.C.CG.30.pdf]

____________________________________________________________________________________

WORLD HOUSE WETTEN GEOPEND

Beste mensen,

We zijn blij dat we in 2013 eindelijk de vergunning kregen om het WORLD HOUSE in Wetten te openen. Het kwam in de lokale en regionale pers

Hartelijk dank aan allen die hieraan een bijdrage hebben geleverd.

In 2014 gaan we het concept van een open bedrijf verder uitbouwen. Iedereen die bij wil dragen aan een rechtvaardige wereld en een mooie toekomst voor mens en milieu, is van harte uitgenodigd met ons mee te denken en handelen. We willen een plek creëren waar mensen elkaar ontmoeten om nieuwe toekomstperspectieven te creëren.

Fijne feestdagen en veel goeds en geluk in 2014.

Het team van World House Wetten:  Thera van Osch, Andreas Billen, Berta Boogerman, Matt Hornsbey, Susanne Stenmans, Anna Vivar,

—————————————————————————————————————————————————————————————-

December update ontvangen via Wo=Men:

Bij deze een december-update over de aankomende VN Commission on the Status of Women (CSW) en de Nederlandse inzet voor Post-2015.

Hartelijk dank aan degenen die info hebben gedeeld!

Save-the-date – Maatschappelijk Middenveld briefingbijeenkomst

Datum:                Maandag 3 februari 2014

Tijdstip:               15:00-17:00 met aansluitend een borrel tot 18:00

Plaats:                  Atria, Vijzelstraat 20, Amsterdam

Om alvast in de agenda te zetten in het nieuwe jaar – Voor alle geïnteresseerden uit het maatschappelijk middenveld organiseren WO=MEN en Atria weer een briefingbijeenkomst ter voorbereiding op de CSW. Daarbij zal volop gelegenheid zijn om informatie met elkaar uit te wisselen over trends en side-events, en nemen we de aanbevelingen vanuit het maatschappelijk middenveld aan de regeringsdelegatie onder de loep.

Regeringsdelegatie

De regeringsdelegatie, dit jaar o.l.v. MinBuZa, zal in de loop van februari een NGO briefing organiseren. Deze BZ/OCW briefing is het moment om de maatschappelijk middenveld aanbevelingen formeel aan te bieden aan de regeringsdelegatie (Minister Ploumen). De regeringsdelegatie zal dan ook hun inzet en activiteiten toelichten.

MinBuZa is zoals gebruikelijk voornemens om in de eerste week van de CSW een NGO-lunch te organiseren op de Permanente Vertegenwoordiging (“ambassade”) bij de VN in New York.

Minister Ploumen zal naar alle waarschijnlijkheid delegatieleider te zijn. Ook SRGR ambassadeur Lambert Grijns is mogelijk van de partij. Naast medewerkers (onderhandelaars) van de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de VN, zullen ambtenaren van gender en van SRGR van MinBuZa en van OCW afreizen. Bovendien zijn medewerkers van de directie Multilateraal (DMM) betrokken bij de voorbereidingen. De brede betrokkenheid geeft aan dat deze CSW als relevant wordt gezien. Inhoudelijk richt de inzet van Nederland zich op zowel ‘gender gelijkheid en vrouwenrechten’ als ‘seksuele en reproductieve gezondheid en rechten’.

Factsheet over de CSW

Atria Kennisinstituut heeft een factsheet ontwikkeld over de CSW. In deze factsheet kun je lezen “wat de CSW doet; hoe je toegang kunt krijgen tot de vergaderingen; of het mogelijk is om invloed uit te oefenen op de besluitvorming.”

VN Vrouwenvertegenwoordiger 2014

Zoals bij de meesten van jullie waarschijnlijk bekend is Margriet van der Linden (tevens bestuurslid WO=MEN) door de NVR gekozen tot VN Vrouwenvertegenwoordiger 2014. Het thema waar zij aandacht voor vraagt is (seksueel) geweld tegen vrouwen. Bij Pauw & Witteman lichtte ze deze keuze toe en gaf ze bekendheid aan de positie van VN Vrouwenvertegenwoordiger bij een breder publiek. Hier lees je meer over Margriet’s benoeming op de website van de NVR. Teruglezen over de vorige Nederlandse Vrouwenvertegenwoordigers? Dat kan hier.

Side-events

Let op! Deadline voor registratie van NGO-CSW Parallel Events is al op 12 december. Je leest hier meer over op de website van de NGO CSW Committee. Dit gaat dus om events georganiseerd door NGOs (zonder regeringsdelegaties) die plaatsvinden in het Church Center of Salvation Army gebouw.

Je kunt ook een advertentie plaatsen in het boekje waarin alle NGO side-events worden opgenomen en dat tijdens de CSW breed wordt verspreid onder de aanwezigen. Op de homepage www.ngocsw.org lees je meer nieuws over de inzet van NGOs bij de CSW58.

De Nederlandse regeringsdelegatie heeft nog geen besluit genomen over welke en hoeveel side-events zij zullen (co-)organiseren. Thema’s waarin vanuit het huidige beleid interesse is en die aan Minister Ploumen zijn voorgelegd gaan over Post 2015; economische rechten en decent work; resolutie 1325 over gender, vrede en veiligheid; de rol van mannen en jongens.

UN Women Stakeholders’ Forum

Op 4 en 5 december organiseerde UN Women bij de VN in New York een forum om stakeholders te betrekken bij de voorbereidingen van de CSW. Op deze pagina-website van UN Women lees je er meer over. Daarbij werd o.a. een civil society panel georganiseerd over wat de MDGs betekenen voor vrouwen en meisjes zelf en hun visies op Post-2015. Onder andere aandacht voor geweld tegen vrouwen komt sterk naar voren als een gat op de MDG-agenda en een must voor Post-2015. Ook het belang van ‘voice’, leiderschap en gelijke wetgeving worden prominent genoemd.

Post-2015: terugblik werkoverleg

Gezien de thematiek van de CSW58 zijn de ontwikkelingen rondom Post2015 relevant.

Op 4 december vond een werkoverleg tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en leden van het WO=MEN netwerk plaats over het concretiseren van gender en SRGR in de post-2015 ontwikkelingsagenda. Leden pleiten voor een sterke verankering van overkoepelende principes zoals mensenrechten; een eigenstandige doelstelling voor genderrechtvaardigheid; en concrete verankering van gender in de gehele agenda door specifieke targets en indicatoren. Er werden verschillende presentaties gehouden die je hier kunt bekijken.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken neemt de input mee naar de vergaderingen van de Open Working Group on Sustainable Development Goals van 3-7 februari 2014, waar gender gelijkheid op de agenda staat. We blijven met het Ministerie in dialoog over verdere concretisering van de inzet voor gender in de Post-2015 agenda. Het streven is om hierover in het voorjaar weer rond de tafel te zitten.

Post-2015: High-Level event

Last but not least: op 5 december is meer duidelijkheid gekomen over de (High-Level) events die de President van de AVVN68, John W. Ashe, voornemens is om in de loop van 2014 te organiseren. Hij verraste de AVVN in september met de aankondiging dat hij deze wilde organiseren. In maart zal een High-Level event worden  georganiseerd over “The role of women, the young, and civil society to the Post-2015 Development Agenda.” Lees er meer over hier.

____________________________________________________________________________________

Reactie van mevrouw Mr. Joyce Naar namens TIYE International naar aanleiding van de uitgave van het kinderboek “Spiek Pietje” in België: 25nov2013 Reactie ‘Spiek Pietje’

____________________________________________________________________________________

25 november 2013: International Day for the Elimination of Violence Against Women

Download: TIYE International Persbericht Geweld tegen vrouwen en meisjes is geen privézaak meer.

Download: Newsletter EU Initiatives on Gender Equality in Development

____________________________________________________________________________________

Reactie TIYE International op de aard van het vrijwilligerswerk dat vluchtelingenvrouwen met een uitkering in veel gemeentelijke contracten wordt aangeboden om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten:9 okt 2013 Brief aan leden Mensenrechtenlokaal

____________________________________________________________________________________

Women, Peace And Security: What’s In A Number?
Resolutions And Action In The Last 100 Days: Women Peace & Security

____________________________________________________________________________________

Reactie TIYE International op de hoofdlijnen brief Emancipatie 9 juni 2013: Reactie TIYE Emancipatienota 2013

____________________________________________________________________________________

CSW 58 – The Association for Women’s Rights in Development urges the 58th Commission on the Status of Women to listen to what women’s rights advocates have been saying regarding the limitations of the Millennium Development Goals in delivering progress for the lives of women and girls around the world. Download: AWID statement for CSW58_final

____________________________________________________________________________________

Kroonappels

Stichting TIYE international heeft als initiatief in het kader van de ‘Kroonappels’ het project “Duurzaam de Deur Uit (DDU)” aangemeld in de categorie BUURT in de gemeente Purmerend. In de bijlage treft u meer achtergrond informatie.  DDU is al in 15 gemeenten gerealiseerd.

Verdere informatie over het project:  DUURZAAM DE DEUR UIT en Persbericht Purmerend

Klik hier en luister naar de jingle: http://youtu.be/axTyDP4wOJ4

De jingle is gecomponeerd door het jongeren netwerk TIYE DDU/ Almere. Vergeet niet het geluid in te schakelen.

____________________________________________________________________________________

SLOTCONFERENTIE “SPEAK OUT and START NOW”

Stadhuis van de Gemeente Den Haag; Spui 70, Atrium Spui 68

TIYE International is betrokken bij een Europees transnationaal partnerschap in het kader van het Daphne III  Programma. Hieraan doen mee de Universiteit van Padova (Italië), de Universiteit Barcelona,  Madrid en Finland daarnaast NGO’s uit Finland, Tiye International (NL) en Italië.

Op 08 februari 2013 zal het Handboek worden gepresenteerd,  waarbij het accent vooral ligt op:

“Hoe supportgroepen en focusgroepen op te starten, duurzaam te beheren  en het doel van deze groepen, zoals de principes van Empowerment

Uitnodiging Slotconferentie 8 februari 2013 TIYE

TIYE International, Zeestraat 100, 2518 AD Den Haag, tiyeinternational@gmail.com

____________________________________________________________________________________

Background paper and Summary of the 8th Meeting of the European Integration Forum “The contribution of migrants to economic growth in the EU”

Brussels, 16 – 17 October 2012 – http://ec.europa.eu/ewsi

Download: Summary 8th Meeting of the European Integration en

Forum Background_paper_8thForum(1)

____________________________________________________________________________________

TIYE  lnternational  organiseert  in samenwerking met HTIB een SEMINAR: “Break Through and SPEAK OUT” Empoweren van vrouwen en meisjes tegen Gender Violence op vrijdag 14 december 2012 van 11.00 tot 18.00 uur, HTIB, Weteringplantsoen  2-C, Amsterdam

Hierbij nodigen wij u en andere belangstellenden uit, dit seminar bij te wonen.

Poster Vooraankondiging Seminar 14dec2012_0001

Uitnodiging Seminar 14 dec 2012

____________________________________________________________________________________

Publieksbijeenkomst 29 november 2012  Uitvoering VN-Vrouwenverdrag: Geweld tegen Vrouwen en Mensenhandel

Lees hier: Uitnodiging algemeen voor netwerk-publieksbijeenkomst en Programma 29 november 2012

____________________________________________________________________________________

VERGELIJKING VERKIEZINGSPROGRAMMA’S VVD, PvdA, PVV, CDA, SP, D66, GroenLinks en ChristenUnie vanuit gender- en etniciteitsperspectief.

Downloads:Persbericht Vergelijking Verkiezingsprogramma’s TIYE InternationalVergelijking Verkiezingsprogramma’s 2012

____________________________________________________________________________________

Uitnodiging  Bijeenkomst over Individueel Klachtrecht bij CEDAW. 13 september 2012, Den Haag

Meer informatie:  Uitnodiging 13 september 2012

Schaduwrapportage Netwerk VN Vrouwenverdrag over Huiselijk geweld en Vrouwenhandel:

De Nederlandse overheid heeft een Tussentijdse rapportage NL uitgebracht over de aanbevelingen van CEDAW ten aanzien van huiselijk geweld en vrouwenhandel. Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag heeft ook dit keer hier een commentaar op geschreven in de vorm van een Schaduwrapportage. Hierin wordt ondermeer gewezen op het gebrek aan gender-specifiek beleid op huiselijk geweld, het (opnieuw) ontbreken van cijfers, de verslechtering van de B9-regeling voor slachtoffers van mensenhandel, het nieuwe wetsvoorstel dat prostituees dwingt zich te registreren en ongeregistreerde prostituees en hun klanten strafbaar stelt, en in hun huwelijk gevangen vrouwen (vrouwen die tegen hun wil gedwongen worden om getrouwd te blijven in een religieus huwelijk). Het schaduwrapport is tot stand gekomen op basis van de input van de deelnemende organisaties (waaronder TIYE International) en verschillende experts.

____________________________________________________________________________________

INFORMATIEBIJEENKOMST RIO+ 20:

GROENE ECONOMIE, “VREDE, RECHTVAARDIGHEID EN STABILITEIT”

Verslag Tiye Conferentie_Rio+20_16 april 2012

____________________________________________________________________________________

Stella Ismail – namens African Sky lid van het Algemeen Bestuur van TIYE International – kreeg in mei 2012 de Award als Ambassador for Peace van de Women’s Federation for World Peace – Europe.

____________________________________________________________________________________

Hellen Felter – lid van het Dagelijks Bestuur van TIYE International – nam op 19 oktober 2011 in New York deel aan de discussie “Women of African Descent” in the Office of the UN High Commissioner  for Human Rights.

Download de uitnodiging: Invitation to UN Paneldiscussion 19.Oct.2011

10th Anniversary of the Durban Declaration and Programme of Action

Joint Statement for the 66th UNGA High Level Panel on the Tenth Anniversary of the Adoption of the Durban Declaration and Programme of Action (DDPA) 2001, New York, 22 September 2011 as contributions from CSO’s  including over 450 African Diaspora, Women & Youth Organizations, co-ordination TIYE International en Platform Slavernijverleden.  Download:

Joint Statement for the UNGA 22 September 2011

Statement presented during the roundtable of the High-Level Meeting of the General Assembly by Jeffery Huffines CIVICUS Permanent Representative  in cooperation with Mrs. Barryl A. Biekman TIYE International / National Platform Dutch Slavery Past, 22 September 2011. Download:

10th Anniversary Durban Declaration – CIVICUS

____________________________________________________________________________________

Eredoctoraat University of Pretoria

voor Philomena Essed

Prof.dr. Philomena Essed kreeg op 5 september 2011 in Zuid Afrika een Eredoctoraat aan de Faculty of Education, University of Pretoria. Lees het persbericht en de toespraak van Philomena Essed PhD bij het aanvaarden van het Eredoctoraat.

Honorary doctorate on Ph.Essed.5Sept2011doc

Prof.dr. Essed’s speech: Social Justice – A Shared Responsibility, click here

____________________________________________________________________________________

Actualiteiten 2011:

 • Verdiepingsconferentie en Paneldiscussie op 2 juli 2011 Op zaterdag 2 juli vindt op de Haagse Hogeschool de  verdiepingsconferentie plaats met als thema ‘Sporen van de trans-Atlantische Slavenhandel, Slavernij en Kolonialisme, het accent is mensenrechteneducatie’. Dit evenement staat in het teken van de nationale activiteiten rond de herdenking van de afschaffing van de slavernij in de Nederlandse (voormalige) koloniën op 1 juli. De conferentie wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting African World Studies Institute (STAWSI), de Associatie van Afrikaanse Studenten  (ASAH), TIYE International, Funky Fresh Entertainment, de Haagse Hogeschool (HHS) en het Surinaams Inspraak Orgaan (SIO). Meer informatie in het Officieel_Persbericht_Verdiepingsconferentie_2 juli

 • BLACK EUROPEAN WOMEN’S COUNCIL Lees de Nieuwsbrief van december 2010 van de Black European Women’s Council: BEWC Newsletter December 2010
 • ELIMINATIE VAN RACISME EN XENOFOBIE 24 November 2010- Verklaring van de Europese Unie tijdens de 65e vergadering van het Third Committee (Social, Humanitarian an Cultural Committee) van de Algemene vergadering van de UN ten aanzien van Resolutie L. 60:  Wereldwijde inspanningen voor volledige eliminatie van racisme, rassendiscriminatie, xenofobie en gerelateerde onverdraagzaamheid en de uitvoering en follow-up van de Verklaring van Durban en het Actieprogramma. Statement of the EU UN General Assembly nov 2010 en  Uitslag van de stemming
 • 2011 INTERNATIONAL YEAR FOR PEOPLE OF AFRICAN DESCENT Joint Proposals for the Year 2011 Regarding: Ten year anniversary of the adoption of the DDPA (WCAR Durban  Declaration and Program of Action) & UN International Year of People of African Descent: Joint_proposalsAD_BMRwomenNGOs
 • Zie voor meer informatie over UN International Year of People of African Descent 2011 onder de knop:  Internationaal – VN

 • Statement of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women on the fifteen-year review of the Beijing Declaration and Platform for Action. Klik hier:  Statement CEDAW 15e review Beijing 1995

 • In tien gemeenten zijn vrouwen een Netwerk Lokaal Duurzaamheidsbeleid gestart. Lees meer over dit TIYE project onder de knop Projecten: Duurzaam de Deur Uit.
 • Joint the Net is een Europees project geinitieerd door de Therapeutische Frauenberatung. TIYE International is de Nederlandse partner in dit project. Doelstelling is brede verspreiding van een training rond bewustwording van de gevolgen van geweld tegen vrouwen en kinderen.  Meer informatie in de folder: Folder Join the Net en onder de knop Projecten: Geweldloze Samenleving
 • Een ander project van TIYE  – EU-ALLINC – is in 2009 succesvol afgerond. Doel van dat project was het ontwikkelen van een training met handleiding om de invloed van  zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwen te vergroten, met name als het gaat om beleid rond Gelijke Behandeling en een Discriminatievrije samenleving.  Meer informatie en de complete Trainers Manual vindt u onder de knop Projecten: EU-Allinc.
 • In november 2009 publiceerde het Netwerk VN Vrouwenverdrag de Schaduwrapportage over het Nederlandse Emancipatiebeleid Women’s Rights – some progress, many gaps: Shadow report by Dutch NGOs; an examination of the Fifth Report by the Government of The Netherlands On Implementation of the UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW), 2005-2008 Netwerk VN-Vrouwenverdrag (Dutch CEDAW Network). Meer informatie hierover leest u onder de knop Internationaal: VN.