Jongeren

Document6-copy-webHet DIB-project (2005-2007) is opgezet met de doelstelling dat zwarte, migranten en vluchtelingen (zmv) jongeren zelf onderzoeken op welke wijze zij meer kunnen participeren in besturen en andere besluitvormingsstructuren om daarmee een evenwichtiger vertegenwoordiging qua gender, etniciteit en leeftijd te realiseren. Doelstelling was ook om (leden van) besturen en andere besluitvormingsstructuren bewust te maken van de belemmeringen voor zmv – jongeren (met name jonge vrouwen) en de oplossingen en/of veranderingen die vanuit de optiek van de zmv-jongeren zelf nodig zijn om die belemmeringen weg te nemen.

TIYE initieerde een pilot waarbinnen zmv-jongeren zelf zowel het belang van participeren in besturen als de belemmeringen en oplossingen in kaart brengen en zichtbaar maken. Een kerngroep van jongeren schakerlde leeftijdsgenoten uit eigen omgeving in bij de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten. Op deze manier werd gedurende de looptijd van het project een netwerk van zmv-jongeren gevormd rond het thema: Vergroten van diversiteit in besturen.

De Brochure Diversiteit in Besturen en een DVD maken deel uit van de eindproducten van dit project.

Het project ‘Diversiteit in Besturen’ werd gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid / Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE, valt sinds 2007 onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

DIB deelnemersDIB-foto-2