VN

Peace for Gender Equality

On 19 September, NGO CSW/NY hosted over 350 participants from all over the world at our first Monthly Meeting in preparation for CSW68. September’s topic – women, youth, peace and security (WYPS) – prompted an engaging and informative discussion amongst our global constituencies and brought forth informative presentations on the Our Common Agenda’s Policy Brief, New Agenda for Peace through a gender perspective, updates from the ongoing SDG Summit, CSW68 preparation advice for NGOs from UN Women, and the Cities for CEDAW History & Futures project.

Read the full summary of the event.

Speaker presentations & resources:

For more of NGO CSW/NY’s events, visit our website.

——————————————————————————————————————

Overheidsrapportage VN-Vrouwenverdag

De overheid heeft begin juli 2022 het 7e periodieke rapport  ten aanzien van de resultaten in Nederland van het VN-Vrouwenverdrag  ingediend bij het Committee on the Elimination of Discrimination:

CEDAW_C_NLD_7_8492_E  

INT_CEDAW_ADR_NLD_Annex 7e rap

——————————————————————————————————————

Dr. Barryl Biekman Key Note Speaker at UN General Assembly 

While the UN World Conference Against Racism marks its 20-year anniversary, Dr. Barryl Biekman will serve as Keynote Speaker for the opening session of United Nation’s High-level meeting of September 22, 2021.

PRESS RELEASE – President of UN General Assembly Selects Dr. Barryl Biekman as Key Note Speaker-fin

——————————————————————————————————————

Joint statement from the International Roundtable on People of African Descent and the 20th Anniversary of the Durban Declaration and Programme of Action

Tiye International nam deel aan de Pan-Afrikaanse coalitie over Durban+ 20 en het maatschappelijk middenveld in de Europese regio aangaande de implementatie van het VN International Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst . Bijgaande gezamenlijke verklaring  is afgelegd namens Afrikaanse mensen wereldwijd die de gevolgen ervaren van huidige ​​en historische geïnstitutionaliseerde racistische systemen, economische marginalisering en uitsluiting.

Download:

Joint Statement On Durban20 Roundtable

Resolution adopted by the General Assembly on 31 December 2020

——————————————————————————————————————

Contribution to the joint statement of CERD NGO Shadow Report

This joint input is on behalf of the African and People of African Descents NGO’s and Networks; Foundation National Forum Civil Society of African Descendant; The Foundation African European Women’s Movement ‘Sophiedela’ in the Netherlands and Tiye International.
The inputs of these organisations is with reference too, to the remarks of the CERD in 2010
& 2015 and the input of our constituences at the NGO’s shadowreports and during other
occasions.

Download:  Input NGO shadowreport CERD

—————————————————————————————————————————————————-

CEDAW/G30

VROUWEN, VREDE en VEILIGHEID

Download de presentatie over CEDAW met Good Practices van vrouwen uit verschillende Afrikaanse landen

RITA NALOOP – PRESENTATIE CEDAW-GR30

—————————————————————————————————————————————————-

Toolkit on Digital Technologies and Mediation in Armed Conflict

The United Nations Department for Political and Peacebuilding Affairs and the Centre for Humanitarian Dialogue have just launched the “Toolkit on Digital Technologies and Mediation in Armed Conflict”, a resource that explores the opportunities and risks that digital technologies offer to the field of mediation in conflict analysis, engagement with parties, inclusivity and strategic communications.

The Toolkit was developed following a request of the Secretary-General at the second meeting of his High-Level Advisory Board on Mediation in Helsinki in June 2018. It provides concrete examples of where digital technologies have been or are being employed, and refers to a number of potentially useful technologies and applications.

The Toolkit is hosted on the Peacemaker website.

—————————————————————————————————————————————————-

UN Women Weekly News Update:  

11 Februari 2019

Contents:

—————————————————————————————————————————————————————————————-

VN-Comité tegen foltering

Bijdrage van Tiye International met betrekking tot het zevende periodieke rapport van Nederland aan het VN-Comité tegen foltering samen met de volgende Nederlandse NGO’s:

− Dutch section of the International Commission of Jurists (NJCM) − Johannes Wier Stichting  − Liga voor de Rechten van de Mens − Meldpunt Vreemdelingendetentie − Privacy First − Redress − Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (Stichting LOS) −  Vereniging Asieladvocaten & Juristen Nederland (VAJN).

Dutch NGOs contribution for UNCAT session November 2018

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Nieuwsbrief november 2018

NGO schaduwrapportage Verdrag van Istanbul verstuurd!
De NGO schaduwrapportage “Joining Forces to Break the Circle of Violence Against Women” ten behoeve van de eerste evaluatie van de Nederlandse implementatie van het Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld van de Raad van Europa is naar GREVIO verstuurd.  De door het Netwerk VN-Vrouwenverdrag opgestelde rapportage telt 70 paragrafen (33 pagina’s) en is door 52 Nederlandse organisaties ondertekend. Eerder diende Pharos samen met onder meer de Federatie van Somalische Associaties Nederland (FSAN) een schaduwrapportage toegespitst op vrouwelijke genitale verminking (VGV of in het Engels FGM Female Genital Mutilation). Naar verwachting zal het toezichthoudende comité GREVIO de schaduwrapportages meenemen in zijn toelichtende vragen aan de Nederlandse regering en ter voorbereiding van zijn bezoek aan Nederland d.d. 11-15 maart volgend jaar. Gedurende dit bezoek is er ook een rol voor de NGO’s voorzien, hierover zijn we nog in overleg met het ministerie van VWS. Nader bericht volgt.De regeringsrapportage en de schaduwrapportages zijn te vinden op de landenpagina van Nederland van Raad van Europa betreffende het Istanbul Verdrag.De regeringsrapportage en de schaduwrapportages zijn te vinden op de landenpagina van Nederland van Raad van Europa betreffende het Istanbul Verdrag.Follow-up rapport van Nederland ingediend bij CEDAWIn zijn Conclusies en aanbevelingen in november 2016 (zesde rapportagecyclus) had het CEDAW-Comité het Koninkrijk der Nederlanden opgedragen tussentijds te rapporteren over de aanbevelingen betreffende gender-stereotypering, dataverzameling betreffende geweld tegen vrouwen en maatregelen tegen zwangerschapsdiscriminatie en seksuele intimidatie. De Nederlandse regering heeft dit vier pagina’s tellende follow-up rapport tijdig ingediend bij CEDAW en een week later, op 15 november, naar de Tweede Kamer verzonden.Schaduwproces follow-up rapportage
Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag was al met een schaduwproces begonnen. Alle organisaties die de schaduwrapportage in 2016 hebben onderschreven zijn benaderd met de vraag wie actief betrokken wil worden op deze onderwerpen. Probleem is wel dat de tijd beperkt is: uiterste inleverdatum bij CEDAW is al op 10 januari 2019. Gezien de eindejaarsfeestdagen en bijbehorende vakantieperiode betekent dit dat uiterlijk 15 december al een concepttekst ter ondertekening moet gaan circuleren. Gelukkig heeft CEDAW bepaald dat de tekst van de schaduwrapportage niet langer mag zijn dan 3500 woorden, dus ongeveer 3,5 maal de omvang van deze nieuwsbrief.
Wie zich had aangemeld om mee te doen en te denken is benaderd voor een bijeenkomst eind november. Op dit moment circuleren de data 27 of 29 november ’s middags in Utrecht. Op die data blijken er ook andere belangwekkende bijeenkomsten over verwante problematiek te zijn – niet verwonderlijk, onder meer vanwege de tiendaagse over geweld tegen vrouwen. Let op de agenda op de website van het Netwerk welke datum het wordt!
Aanmeldingen zijn welkom, vóór 22 november. Als er minder dan tien aanmeldingen zijn zal er geen bijeenkomst plaatsvinden, maar zal met ieder die zich meldt per email en/of telefonisch contact worden opgenomen. Een bericht of de bijeenkomst doorgaat, dan wel of contact zal worden opgenomen, krijgt u in ieder geval.
Het ligt overigens voor de hand om voor het tweede onderwerp (dataverzameling betreffende geweld tegen vrouwen) te rade te gaan bij de bovengenoemde schaduwrapportage aangaande de implementatie van het Verdrag van Istanbul – bijvoorbeeld de paragrafen 14, 25 en 26.Zo’n 16.500 zelfstandige vrouwen vroegen compensatie voor 18.000 gemiste bevallingsuitkeringen!
In een individuele klachtprocedure oordeelde CEDAW in 2014 dat Nederland compensatie moest geven aan zelfstandig werkende vrouwen die tussen 2004 en 2008 waren bevallen, maar geen zwangerschapsuitkering kregen. In 2004 was de uitkering afgeschaft en in 2008 opnieuw ingevoerd. Aanvankelijk wilde de Nederlandse regering deze dringende aanbeveling naast zich neerleggen. Klaagsters spanden opnieuw procedures aan, met succes. Na een positieve uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in 2017 kon de regering er niet omheen: een compensatieregeling voor gedupeerde zelfstandigen werd in het vooruitzicht gesteld. Tussen mei en oktober 2018 konden belanghebbenden waarvan de bevalling plaats vond tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 een aanvraag indienen – het geld krijgen ze pas in 2019. Het UWV meldde onlangs dat voor zo’n 16.500 vrouwen voor maar liefst 18.000 geboren kinderen een aanvraag indienden. De regering schatte het aantal gedupeerden op 17.000 à 20.000. Het aantal aanvragen is een ongeëvenaard record: nooit eerder werd een zo hoog percentage gehaald bij een door juridische procedures afgedwongen compensatie- of reparatieregeling. Helaas weigert de regering tot nu toe betrokken belangenorganisaties voor hun kosten in de procedures te compenseren. Gelukkig maakt een aantal van de betreffende vrouwen wel geld over naar het Proefprocessenfonds Clara Wichmann,  dat een groot deel van de kosten betaalde, of de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann die (onbetaald) veel expertise leverde. Zelfstandigen en meewerkende vrouwen die tussen 1 augustus 2004 en 7 mei 2005 zijn bevallen komen niet in aanmerking voor de compensatieregeling. Zij vielen destijds onder het overgangsrecht en kwamen dus wel in aanmerking voor een zwangerschapsuitkering van de WAZO. Dat wisten veel vrouwen niet. Na wat vijven en zessen heeft het UWV erkend dat deze vrouwen alsnog een WAZO-uitkering kunnen aanvragen. Naar verluidt gebeurt dat ook.
Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag heeft zich van meet af aan ingezet voor deze principiële zaak en is nog steeds betrokken bij het contact met CEDAW in de zogenaamde follow-up dialoog. We zijn trots op het resultaat.Bijeenkomst over zelfstandig verblijfsrecht
Al langer staat in het werkplan van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag om een bijeenkomst te organiseren over aanbevelingen van CEDAW over zelfstandige verblijfsrechten van vluchtelingenvrouwen en andere migrantes. Op aandringen van CEDAW was de duur van de afhankelijke verblijfsvergunning verkort tot drie jaar, maar een aantal jaren later weer verlengd tot vijf jaar. Helaas is het nog niet gelukt om fondsen voor zo’n bijeenkomst te vinden – vorige week is een aanvraag bij Mama Cash afgewezen en in diezelfde week bleek ook het Ministerie van OCW vorig jaar gewekte verwachtingen voor wat extra middelen komend jaar niet te kunnen waarmaken. We geven de moed niet op. Belangstellenden kunnen zich alvast melden bij het secretariaat van het Netwerk. Tips voor fondswerving zijn natuurlijk ook welkom.Bijeenkomst over Vrouwen in Conflict
Vijf jaar geleden stelde het CEDAW-Comité Algemene Aanbeveling 30 over vrouwen in conflictpreventie, conflict en post-conflict vast. Hier is een link naar de Engelse tekst. Samen met WO=MEN, Tiye International, WILPF en YWCA gaat het Netwerk VN-Vrouwenverdrag een bijeenkomst over deze aanbeveling organiseren. Het Netwerk maakte er al een Engelstalige samenvatting van. Het vervaardigen van de Nederlandse vertaling daarvan staat op de rol. Tevens zal het Netwerk Minister van Engelshoven vragen wanneer de Nederlandse vertaling verschijnt – de laatste negen zijn nog niet vertaald (vanaf General Recommendation 29). Elk land is immers gehouden om de Algemene Aanbevelingen van CEDAW in eigen taal te vertalen.
Een datum voor de bijeenkomst staat nog niet vast, maar belangstellenden kunnen zich alvast melden bij het secretariaat van het Netwerk.

Nieuwsbrief 15 augustus 2018

Schaduwproces Istanbul Verdrag

Dankzij  een financiële bijdrage van het Ministerie van VWS kan het Netwerk VN-Vrouwenverdrag het schaduwproces rond de eerste Nederlandse rapportage van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, ook wel Verdrag van Istanbul genoemd, coördineren.

Het kern rapportageteam bestaat uit Petra Snelders en Marjan Wijers, ondersteund door Leontine Bijleveld (organisatie & financien), Floor van Schagen (secretariaat), Marion Minis en Najla Wassie (inhoudelijke ondersteuning), terwijl Fleur van Leeuwen feedback geeft op de internationaalrechtelijke aspecten. Petra en Marjan namen bij de schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag in 2016 de onderdelen met betrekking tot geweld tegen vrouwen voor hun rekening.

Op de website van het Netwerk is een speciale pagina aangemaakt waarop alle relevante documenten en links geplaatst worden. In de linker kolom van de homepage is snel te zien of er nieuwe berichten geplaatst zijn.

Rapportagecyclus – evaluatieprocedure

Een onafhankelijk comité van experts, afgekort tot GREVIO, is aangesteld voor de evaluatieprocedure van het Verdrag van Istanbul. Die begint officieel met de regeringsrapportage. Deze is er nog niet, want de Nederlandse regering heeft uitstel verkregen tot medio september 2018. De rapportage dient, met de aanvullende informatie (c.q. schaduwrapporten) van NGO’s en het College voor de Rechten van de Mens (CRM), als voorbereiding voor een dialoog met een delegatie van de regering, gevolgd door een werkbezoek van GREVIO, althans volgens de oorspronkelijke opzet. Op basis van ervaringen met het rapportageproces door landen die eerder geratificeerd hebben gaan nu dialoog en werkbezoek  gekoppeld worden. Het wordt waarschijnlijk maart 2019.

Daarnaast gaat GREVIO te rade bij de toezichthoudende organen op andere mensenrechtenverdragen, zoals het CEDAW-Comité dat toezicht houdt op de naleving van het VN-Vrouwenverdrag.

Op basis van dit alles stelt GREVIO een rapport met conclusies en aanbevelingen op, dat eerst in concept wordt voorgelegd aan de regering. Nadien wordt het rapport geagendeerd in een speciale commissie van de Raad van Europa, waarin lidstaten deelnemen die het verdrag geratificeerd hebben. Het verdrag vereist toezending van het GREVIO-verslag naar het parlement, in de verwachting dat zo een actieve rol van de Tweede kamer bij de implementatie van het Istanbul Verdrag bevorderd zal worden.

Geslaagde voorbereidende bijeenkomsten

Gezien de zomervakantieperiode is het schaduw proces alvast begonnen met twee inventariserende bijeenkomsten voor het veld. Deze waren bedoeld om breed informatie op te halen uit de praktijk en de belangrijkste hoofdthema’s en knelpunten te inventariseren als input voor de schaduwrapportage. Focus van de NGO rapportage is op wat er gebeurt in de praktijk, wat de knelpunten zijn en wat er zou moeten gebeuren om die op te lossen. In vervolg op een eerste brede bijeenkomst met 40 deelnemers op 27 juni j.l. vond op 4 juli nog een aparte verdiepings/ expertbijeenkomst plaats over specifieke vormen van geweld tegen zmv vrouwen. Hieraan namen 29 vrouwen deel. Van de bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt (zie voorgaande links), met dank aan de vrijwillige verslagleggers! De Federatie Opvang heeft alvast een schriftelijke bijdrage geleverd. Met enige andere organisaties die verhinderd waren deel te nemen zijn nog aanvullende gesprekken en mailwisselingen gevoerd.

Beredeneerde inhoudsopgave en vervolg planning

Op basis van de op deze wijze verworven inzichten, de schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag en de conclusies en aanbevelingen van het CEDAW-Comité is een beredeneerde inhoudsopgave voor de schaduwrapportage GREVIO opgesteld. Hierin staan de belangrijkste issues gerelateerd aan de relevante verdragsartikelen van de Istanbul Conventie. Het is het raamwerk voor de schaduwrapportage die 20 à 25 pagina’s zal beslaan. Deze inhoudsopgave wordt binnenkort besproken in de Netwerkvergadering en teruggelegd bij de deelnemers aan de bijeenkomsten en andere experts. Ondertussen begint het schrijfteam met schrijven. Volgens planning is een eerste concept af voor de regeringsrapportage openbaar is, maar na ommekomst hiervan wordt bezien of deze nog moet leiden tot aanvullingen of wijzigingen van de schaduwrapportage.

Na verwerking van alle commentaar en aanvullingen kan de finale tekst begin oktober aan NGO’s voorgelegd worden ter ondertekening, terwijl ondertussen nog een Engelstalige eindredactie plaatsvindt.

Het Netwerk streeft naar een groot draagvlak voor de tekst en naar zoveel mogelijk transparantie van het proces. Wie kennis wil nemen van de beredeneerde inhoudsopgave of het eerste concept t.z.t. wil ontvangen melde zich bij het secretariaat van het Netwerk.

Jurisprudentie en andere relevante documenten

Ten behoeve van het schaduwproces heeft de Vereniging voor Vrouw en Recht ‘Clara Wichmann’ jurisprudentie waarin het Verdrag van Istanbul genoemd wordt verzameld en gepubliceerd. Van verschillende kanten zijn voorts interessante artikelen en relevante rapporten aangedragen. Bezien wordt of toestemming verkregen kan worden om deze ook online te zetten. Hoe dan ook: bijdragen, verwijzingen en rapporten zijn welkom (schaduwrapportage@gmail.com). Beter twee keer ontvangen dan helemaal gemist!

Follow-up rapportage VN-Vrouwenverdrag

In november 2018 moet Nederland tussentijds rapporteren over de genomen maatregelen en geboekte vooruitgang met betrekking tot drie aanbevelingen van het CEDAW-Comité, waarvan er een bestaat uit drie onderdelen. Het gaat om:

1.a. de opname van genderstereotypering als vorm van discriminatie in de Mediawet;

1.b. de ontwikkeling van effectief strategisch beleid ter bestrijding van discriminerende seksestereotypering en het stimuleren van positieve en niet-stereotype beeldvorming van vrouwen en meisjes;

1.c onderzoek naar de impact van seksistische beeldvorming, onder meer of deze aanleiding geeft tot geweld tegen vrouwen en meisjes. 

2. de systematische verzameling van data over de verschillende vormen van geweld tegen vrouwen, uitgesplitst naar leeftijd en soort geweld, beschermingsmaatregelen, vervolging van de daders en opgelegde straffen.

3. de geleverde inspanning om zwangerschap-gerelateerde discriminatie en seksuele intimidatie te onderzoeken, te vervolgen en te bestraffen.

Zie voor nadere toelichting de Publieksversie die het Netwerk maakte over de conclusies en aanbevelingen van het CEDAW-Comité in 2016.

In augustus/september gaat het Netwerk zich beraden over vorm en organisatie van het schaduwproces over de follow-uprapportage. Financiering hiervan maakt deel uit van de procescoördinatie maatschappelijk middenveld voor internationaal emancipatiebeleid 2018-2021. De door OCW gehonoreerd offerte die WO=MEN hiervoor indiende mede namens het Netwerk VN-Vrouwenverdrag en Atria voorziet in middelen voor het schaduwproces VN-Vrouwenverdrag in de periode 2018-2021.

 

Namens het Netwerk VN-Vrouwenverdrag

Nieuwsbriefredactie Leontine Bijleveld

Committee on the Elimination of Discrimination
against Women
Sixty-fifth session
24 October-18 November 2016
Item 4 of the provisional agenda
Consideration of reports submitted by States parties under
article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women

—————————————————————————————————————————————————————————————-

VN Veiligheidsraad: Women, Peace and Security (WPS)

Mede namens TIYE International heeft de NGO WORKING GROUP ON WOMEN, PEACE AND SECURITY op 16 oktober 2017 een open brief gestuurd aan de vertegenwoordigers in de UN Veiligheidsraad met aanbevelingen rond het open debat over Women, Peace and Security (WPS).  Het zeventien jarig bestaan van UNSCR 1325 wordt benut om de fundamentele beginselen, die in de WPS-agenda zijn vastgelegd, indringend onder de aandacht te brengen van alle lidstaten en hen te verzoeken om deze consequenter te bevorderen en na te leven. Gendergelijkheid, empowerment van vrouwen en bescherming van de rechten van vrouwen, zijn inherent aan duurzame ontwikkeling en conflictpreventie. De participatie van vrouwen in conflictoplossing, humanitaire inspanningen, vredesprocessen, vredesopbouw, verkiezingen, hervorming van de veiligheidssector en politieke processen zijn van fundamenteel belang om de vrede te waarborgen.

Lees hier de hele brief met aanbevelingen in het Engels, Frans, Spaans en Arabisch:

CSO Open Letter to UN Member States on WPS 16 October 2017 English

CSO Open Letter to UN Member States on WPS 16 October 2017 Français

CSO Open Letter to UN Member States on WPS 16 October 2017 Español

CSO Open Letter to UN Member States on WPS 16 October 2017 عربى

Meer informatie: WWW.WOMENPEACESECURITY.ORG

—————————————————————————————————————————————————————————————-

23 november 2016

Bijdrage van Dr. Barryl Biekman in de UN CERD 91e sessie bijeenkomst in Geneva

In haar bijdrage focusde Dr. Barryl Biekman op de Zwarte Piet Case in Nederland en de zaak van Sylvana Simons aan de orde telt.

Na haar statement complimenteerde een autoriteit van de Office of the High Commissioner of the Human Rights Barryl Biekman met de getoonde moed om deze case – zoals het wordt genoemd – aan de orde te stellen. Er is geschokt gereageerd op de case van Sylvana. Barryl Biekman is gevraagd om deze case naar de Office of the High Commissionar te sturen, hetgeen zij onmiddellijk heeft gedaan. Toegezegd is dat de case serieuze aandacht van de Office krijgt.

Download Statement Barryl Biekman: Written Contribution_dr Biekman_CERD_session_23 Nov_2016 and Ppt on Statement

—————————————————————————————————————————————————————————————-

NGO Branch, Office for ECOSOC Support and Coordination, 31 October 2016:

DESA NGO News

—————————————————————————————————————————————————————————————-

NETHERLANDS:  10 November 2016 in GENEVA

24 October-18 November 2016: Sixty-fifth session Committee on the Elimination of Discrimination against Women Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women:

Netwerk VN-Vrouwenverdrag / Dutch CEDAW Network : Unfinished Business, Women’s Rights in the Netherlands, January 2016

Shadow Report for List of Issues & Questions by Dutch NGOs. An examination of the Sixth Periodic Report of the Netherlands for the CEDAW 65 pre-sessional working group 7-11 March 2016

Shadow Report for List of Issues & Questions by Dutch NGOs

Committee on the Elimination of Discrimination against Women, List of issues, 16 March 2016

Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: List of issues and questions in relation to the sixth periodic report of the Netherlands

List of issues and questions in relation to the sixth periodic

Kingdom of the Netherlands: Replies of the Netherlands to the list of issues and Annexes to the response, 5 July 2016

Replies of the Netherlands to the list of issues &  Answers to the list of issues and questions in relation to the sixth periodic & Genderscan The Netherlands

Joint Parallel Report to the Sixth Periodic Report of the Netherlands on the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (E/C.12/NLD/6), 29 August 2016

NJCM_JointNGO_CESCR_Parallel Report 2016

Written Contribution to the Pre-Sessional Working Group of the 59th session of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) on behalf of the consideration of the sixth periodic report of the Netherlands of the Netherlands Institute for Human Rights, August 2016

Netherlands Institute for Human Rights CESCR Report

Bringing Human Rights Home: Contribution of Dutch Non-Governmental Organizations to the third Universal Periodic Review of the Netherlands (2017), 22 September 2016

This report covers the period 2012-2016. It is drafted by the Dutch section of the International Commission of Jurists (NJCM) and Kompass Netherlands, in collaboration with Controle Alt Delete, Cordaid, Defence for Children/ECPAT Netherlands, the Dutch Council for Refugees (Vluchtelingenwerk), the Dutch CEDAW-Network (Netwerk VN-Vrouwenverdrag), Ieder(in): Dutch Council for Persons with Disabilities, Internet Society Nederland, Justice and Peace Netherlands, the National Association of Regional NGO’s Against Discrimination (LVTD), the Netherlands Platform on Human Rights Education, the Netherlands Trade Union Confederation (FNV), the Netherlands Helsinki Committee (NHC), New Urban Collective, RADAR/Artikel 1, Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS), Stichting Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCAN), TIYE International, UNICEF Netherlands and Vereniging Asieladvocaten & Juristen Nederland (VAJN).

Report Bringing Human Rights Home

NETHERLANDS:  10 November 2016 in GENEVA

—————————————————————————————————————————————————————————————-

UNSCR

NGO WORKING GROUP ON WOMEN, PEACE AND SECURITY :

Open Letter to Permanent Representatives to the UN: Recommendations on the Security Council Open Debate on Women, Peace and Security (WPS), 13 October 2016

WPS open letter for CSO endorsement

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Verslag Institutionele Mechanismen

Op 6 november 2015 organiseerden TIYE International en Femmes for Freedom met steun van het Netwerk een Consulting Meeting Institutionele Mechanismen. De bijeenkomst diende tevens als voorbereiding voor schaduwrapportage 2.0. Aanwezigen waren erg enthousiast; de bijeenkomst duurde twee maal langer dan gepland. Ook was er een delegatie uit Curaçao aanwezig.

Hieronder vindt u een PDF van het verslag:
consulting-meeting-institutionele-mechanismen-def

—————————————————————————————————————————————————————————————-

From the National Statement of the Dutch Government: Institutional Mechanisms for the Advancement of Women by the NL Government (May 2014)

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Fact Sheet Gender Equality and Institutional Mechanisms

—————————————————————————————————————————————————————————————-

2030 Agenda for Sustainable Development

Report: Leaving no one behind:  the imperative of inclusive development

Humankind has achieved unprecedented social progress over the past several decades. Poverty has declined dramatically around the world, and people are healthier, more educated and better connected than ever before. However, the progress has been uneven. Social and economic inequalities persist and, in many cases, have worsened. Virtually everywhere, some individuals and groups confront barriers that prevent them from fully participating in economic, social and political life. Against this backdrop, inclusiveness and shared prosperity have emerged as core aspirations of the 2030 Agenda for Sustainable Development. A central pledge contained in the 2030 Agenda is to ensure that no one will be left behind and to see all goals and targets met for all nations, peoples and for all parts of society, endeavouring to reach the furthest behind first.

Report on the World Social Situation 2016

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Effectiveness of Institutional Mechanisms for the Advancement of Gender Equality
Review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States

This publication compares and presents the progress of Member States in the area of institutional mechanisms and gender mainstreaming since 2006 when the first report on institutional mechanisms was developed by the Finish Presidency of the Council of the EU.

The main findings show that by 2012 all Member States had established governmental bodies for gender equality and bodies for the promotion of equal treatment on various grounds. Notwithstanding positive trends in institutional settings over the last decade, the bodies responsible for gender equality are often marginalised in national governmental structures; split into different policy areas; hampered by complex and expanding mandates; lack adequate staff, training, data and sufficient resources; and experience insufficient support from political leadership.

Related publications:

Main findings: Effectiveness of Institutional Mechanisms for the Advancement of Gender Equality

Fact sheet: Gender equality and institutional Mechanisms

Read more

EU Indicators for the Beijing Platform for Action area H. Institutional Mechanisms for the Advancement of Women

—————————————————————————————————————————————————————————————-

International-Decade

Op 10 december – de Internationale Mensenrechten Dag – is het eerste jaar van het van het VN Internationaal Decennium voor Mensen van Afrikaanse Afkomst afgerond. De  missie van  het  Decennium  is  samengevat  in  de  titel  van  het  Decennium  te  weten: Erkenning, Rechtvaardigheid  en  Ontwikkeling’.

Lees hier Gemeenschappelijke NGO PositionPaper Gemeenschappelijke Position Paper IMPLEMENTATIE Programma van Actie

—————————————————————————————————————————————————————————————-

AGENDA VOOR DE TOEKOMST: van 2015 naar 2025

ClaireBontje-56

In 2015, de startdatum voor deze Agenda voor de Toekomst, staan we op een historisch kruispunt: de wereld maakt nieuwe afspraken voor duurzame ontwikkeling. Hoe bannen we armoede uit? Hoe gaan we duurzamer om met onze leefomgeving? En hoe kunnen we de rechten van ieder persoon op aarde respecteren? In 1995 zijn er al ambitieuze afspraken gemaakt over gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en meisjes, met focus op gelijke rechten en gelijke kansen: het Beijing Platform voor Actie.

Agenda van de Toekomst – Gelijk=Anders

Gelijk=Anders Kaarten

—————————————————————————————————————————————————————————————-

International legally binding instrument on transnational corporations (TNCs) and other business enterprises with respect to human rights

Human Rights Council Resolution 26/9 on the elaboration of an international legally binding instrument on transnational corporations (TNCs).

Written contribution of the Global Campaign to Dismantle Corporate Power and Stop Impunity to the first session of the intergovernmental working group mandated with the elaboration of an international legally binding instrument on transnational corporations (TNCs) and other business enterprises with respect to human rights, June 2015: FINAL CAMPAIGN SUBMISSION EN

More information:

http://www.ohchr.org/

http://www.stopcorporateimpunity.org/

—————————————————————————————————————————————————————————————-

UN Resolution 68/237: Implementation of the Programme of Activities of the International Decade for People of African Descent (1 January 2015 – 31 December 2024)

Download: IDPAD Res. Working

—————————————————————————————————————————————————————————————-

8 June 2014 NGO CSW Forum, download: Letter to European members of Caucus

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Suggestions for gender-targets in the Post-2015 agenda

58th session of the Commission on the Status of Women (CSW58), 10-21 March 2014 Challenges and achievements in the implementation of the Millennium Development Goals for women and girls Setting the agenda for Post-2015

Download: The Netherlands civil society recommendations

—————————————————————————————————————————————————————————————-

“Post 2 Post: Enhancing Stakeholder Engagement in the Post-Rio+20/Post-2015 Process”

Priorities of the Non Governmental Organisations Major Group’s (NGO MG) vision and priorities ‐ including themes, goals, targets and indicators – for the Sustainable Development Goals (SDGs) and the wider post‐2015 development agenda and the High Level Political Forum (HLPF). It forms part of the European Commission‐funded programme “Post 2 Post: Enhancing Stakeholder Engagement in the Post‐Rio+20/Post‐2015 Process” (Post 2 Post). This paper provides an opportunity for the Major Group to communicate and consult on its position as a basis for ongoing stakeholder engagement, capacity building and advocacy  Download paper: MG NGO Position Paper2014-

—————————————————————————————————————————————————————————————-

CEDAW Recommendation on women in conflict prevention, conflict and post-conflict situations

On the 18th of October the CEDAW Committee adopted its 30th General recommendation  (GR) on women in conflict prevention, conflict and post-conflict situations.  General recommendations are  authoritative statements on the meaning and scope of the provisions in the CEDAW Convention with respect to the rights of women and the obligations of the State. It clarifies the application of CEDAW to emerging and priority situations affecting women.
An advance version of the GR 30 can be downloaded from the OHCHR from [http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/GComments/CEDAW.C.CG.30.pdf]

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Women, Peace And Security: What’s In A Number?
Resolutions And Action In The Last 100 Days: Women Peace & Security

CSW 58 – The Association for Women’s Rights in Development urges the 58th Commission on the Status of Women to listen to what women’s rights advocates have been saying regarding the limitations of the Millennium Development Goals in delivering progress for the lives of women and girls around the world. Download: AWID statement for CSW58_final

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Uitnodiging  Bijeenkomst over Individueel Klachtrecht bij CEDAW.

13 september 2012, Den Haag

Meer informatie:  Uitnodiging 13 september 2012

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Schaduwrapportage Netwerk VN Vrouwenverdrag over Huiselijk geweld en Vrouwenhandel:

De Nederlandse overheid heeft een Tussentijdse rapportage NL uitgebracht over de aanbevelingen van CEDAW ten aanzien van huiselijk geweld en vrouwenhandel. Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag heeft ook dit keer hier een commentaar op geschreven in de vorm van een Schaduwrapportage. Hierin wordt ondermeer gewezen op het gebrek aan gender-specifiek beleid op huiselijk geweld, het (opnieuw) ontbreken van cijfers, de verslechtering van de B9-regeling voor slachtoffers van mensenhandel, het nieuwe wetsvoorstel dat prostituees dwingt zich te registreren en ongeregistreerde prostituees en hun klanten strafbaar stelt, en in hun huwelijk gevangen vrouwen (vrouwen die tegen hun wil gedwongen worden om getrouwd te blijven in een religieus huwelijk). Het schaduwrapport is tot stand gekomen op basis van de input van de deelnemende organisaties (waaronder TIYE International) en verschillende experts.

Nieuwsbrief Netwerk VN Vrouwenverdrag juli 2012

—————————————————————————————————————————————————————————————-

10th Anniversary of the Durban Declaration and Programme of Action

Joint Statement for the 66th UNGA High Level Panel on the Tenth Anniversary of the Adoption of the Durban Declaration and Programme of Action (DDPA) 2001, New York, 22 September 2011 as contributions from CSO’s  including over 450 African Diaspora, Women & Youth Organizations, co-ordination TIYE International en Platform Slavernijverleden.  Download:

Joint Statement for the UNGA 22 September 2011

Statement presented during the roundtable of the High-Level Meeting of the General Assembly by Jeffery Huffines CIVICUS Permanent Representative  in cooperation with Mrs. Barryl A. Biekman TIYE International / National Platform Dutch Slavery Past, 22 September 2011. Download:

10th Anniversary Durban Declaration – CIVICUS

—————————————————————————————————————————————————————————————-

ECOSOC: 2010 Annual Ministerial Review Meeting:  Voluntary National Report of the Netherlands

Contents

Part A

1. Executive Summary

2. Overview of Dutch development cooperation policy

Part B

3. National policy on gender equality: Implementing the internationally agreed goals and commitments in regard to gender equality and empowerment of women

Download: ECOSOC Nationaal rapport finaal-1

—————————————————————————————————————————————————————————————-

UN Women published 2011-2012 Progress of the World’s Women: In Pursuit of Justice

UN Women is the United Nations organization dedicated to gender equality and the empowerment of women. A global champion for women and girls, UN Women was established to accelerate progress on meeting their rights worldwide.

Contents of ‘In Pursuit of Justice’:

Part I: Making Justice Systems Work for Women

Part II: Gender Justice and the Millennium Development Goals

Includes ten recommendations to make justice systems work for women:

1.  Support women’s legal organizations

2.  Support one-stop shops and specialized services to reduce attrition in the justice chain

3.  Implement gender-sensitive law reform

4.  Use quotas to boost the number of women legislators

5.  Put women on the front line of law enforcement

6.  Train judges and monitor decisions

7.  Increase women’s access to courts and truth commissions during and after conflict

8.  Implement gender-responsive reparations programmes

9.  Invest in women’s access to justice

10. Put gender equality at the heart of the Millennium Development Goals

Download ‘In Pursuit of Justice’:

http://progress.unwomen.org/

—————————————————————————————————————————————————————————————-

2011 INTERNATIONAL YEAR FOR PEOPLE OF AFRICAN DESCENT

De negende bijeenkomst van de Expertgroep van mensen met een Afrikaanse achtergond (WGAD) vond plaats van 12 – 16 April 2010 in Genève. Deze Expertgroep is ingesteld door de UN Commission on Human Rights  op 25 April 2002. Het mandaat van de Expertgroep is omschreven in resolutie 2002/68 o.p. 8 en verder uitgebreid in resolutie 2003/30, o.p. 24-25.

Mandate of the Workinggroup of experts on people of Afican Descent

Voorstellen aan en de  conclusies van de Expertgroep ten aanzien het Internationale jaar voor mensen met een Afrikaanse achtergrond 2011, kunt u hieronder lezen of downloaden:

JOINT PROPOSALS, PRESENTED BY: MRS. DRS. BARRYL A. BIEKMAN ON APRIL, 14 & 15 2010

FINAL proposals of the UN WGAD for the International Year

FINAL conclusions and recommendations

—————————————————————————————————————————————————————————————-

CSW 2010

De CSW is een commissie van de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) van de Verenigde Naties. De CSW werd in 1946 opgericht om de aanbevelingen rond de rechten van vrouwen op politiek, economisch, maatschappelijk en onderwijsterrein wereldwijd te promoten.

Elk jaar in maart komen in New York de 45 leden uit de UN-lidstaten bijeen om de vooruitgang rond de doelstellingen gelijkheid, ontwikkeling en vrede en veiligheid te evalueren en concrete beleidsmaatregelen te formuleren om gendergelijkheid en verbetering van de positie van vrouwen wereldwijd te promoten.

Van 1 – 10 maart 2010 staat binnen de CSW de stand van zaken 15 jaar na de Wereldvrouwenconferentie in Beijing centraal.

Beijing Platform for Action 1995

Barryl Biekman is namens TIYE Internatinal in New York aanwezig bij de CSW.  Statement van TIYE:

Statement Tiye CSW 1 March 2010

Lees het dagboek ( 1 tot 10 maart 2010) van de NGO vertegenwoordigsters in New York:

http://womeninnewyork.blogspot.com/

—————————————————————————————————————————————————————————————-

CEDAW

NEW April 2012:

Lees hier de reactie van de Nederlandse overheid naar aanleiding van de vraag van het Committee on the Elimination of Discrimination (CEDAW/C/NLD/CO/5, para 52) om binnen twee jaar te laten weten welke stappen er zijn ondernomen ten aanzien van de aanbevelingen: CEDAW-C-NLD-CO-5-Add1

VN-duifTen opzichte van mensenrechten levert TIYE  input in het Netwerk VN Vrouwenverdrag dat zich bezighoudt met de CEDAW rapportage en Schaduwrapportage van de NGO’s in Nederland. Met name ten aanzien van de positie van zmv vrouwen in Nederland levert TIYE daarvoor actuele informatie aan. CEDAW is Verdrag voor de eliminatie van iedere vorm van discriminatie van vrouwen, kortweg het Vrouwenverdrag genoemd. CEDAW is ook de naam van de commissie die toezicht houdt op de uitvoering van het verdrag. Dat CEDAW-comité bestaat uit 23 experts. Zij worden voor een termijn van 4 jaar verkozen door de landen die het verdrag geratificeerd hebben. De verdragstaten moeten om de vier jaar een rapport voorleggen. Het CEDAW-comité beoordeelt die en doet aanbevelingen. Het comité heeft geen bevoegdheid om sancties op te leggen.

Vrouwenverdrag

Lees hier: Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women: The Netherlands

Statement of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women on the fifteen-year review of the Beijing Declaration and Platform for Action:

Statement CEDAW 15e review Beijing 1995

SchaduwrapportageCEDAW2009d

Nieuwsbrief Netwerk CEDAW november 2008

In juni 2008 rapporteerde de Nederlandse overheid aan de VN over de voortgang van de implementatie van het Vrouwenverdrag in Nederland:

Vijfde nationale rapportage van de Nederlandse regering aan CEDAW

in reactie daarop schreef het Netwerk VN-Vrouwenverdrag een uitgebreide reactie:

2009 Pre-session NGO-Notes Netwerk VN-vrouwenverdrag

lees ook :

Comments on the Fifth Dutch report on the implementation of the Dutch Equal Treatment Commission

en de

Schaduwrapportage van het Netwerk VN Vrouwenverdrag november  2009

Rapporteurs namens het Netwerk VN-Vrouwenverdrag zijn Leontine Bijleveld en Linda Mans. Lees hun blogspot voor actuele ontwikkelingen:

www.cedawschaduwrapportage.blogspot.com

18 January – 5 February 2010: 45th CEDAW Session, Genevalogo-cedaw

Leontine Bijleveld, Hellen Felter en Linda Mans vertegenwoordigden het Netwerk VN Vrouwenverdrag tijdens de 45e CEDAW conferentie.

De bijdrage van TIYE aan het statement van Nederlandse NGO’s tijdens de conferentie kunt u hier downloaden:

Input TIYE Joint statement Dutch NGOs 23 02 2010

Achtergrond informatie:

III.6 Handout-The Reporting Process Under the CEDAW Convention

III.7 Handout-Why and How to Use the Convention

III.8 Handout-Role of NGOs

OHCHR Brochure_who we are

Durban Review

logo-druban

In 2006 en 2009 participeerden afgevaardigden van TIYE  in de Intergouvernementele VN conferenties in Chenève aangaande de tussenstand na de UN World Conference Against Racism in Durban 2001.

In samenwerking met andere NGOs organiseerde TIYE in februari 2009 een voorbereidende werkconferentie en twee workshops:

Discriminatievrij Onderwijs in Nederland

Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid

De Nederlandse civil society gaf een gezamenlijke verklaring uit tijdens de Durban Review 2009:

Joint Statement van Nederlandse NGOs

en tijdens de VN-Conferentie in Chenève werd – mede namens TIYE -de volgende Verklaring tegen Racisme uitgegeven:

Declaration Against Racism from the participants in the Geneva Civil Society Forum 2009