Millennium Doelen

Armoedebestrijding en Capacity Building vanuit een GenderperspectiefVoorblad-WERKMAP-TRAINING

TIYE ziet duurzame ontwikkeling als een proces met economische, ecologische en sociale dimensies. De samenwerking van de dimensies is van essentieel belang. Tiye pleit steeds voor een sterkere verankering van de Millenniumdoelstellingen in de mensenrechten zoals die geformuleerd zijn in de Universele Verklaring van de rechten van de Mens.

Millenniumdoelen

Tiye International streeft naar duurzame verbetering van de positie van zwarte, migranten en vluchtelingen (ZMV) vrouwen wereldwijd. Als organisatie probeert TIYE een brug te slaan tussen Noord en Zuid.  De leden van haar aangesloten organisaties kennen zowel de geïndustrialiseerde landen als de ontwikkelingslanden. Ze weten vaak ook hoe veranderingen in ontwikkelingslanden bewerkstelligd kunnen worden, wat wel werkt of wat juist niet.

Regelmatig ontvangt TIYE verzoeken uit de herkomstlanden van haar leden om samenwerkingsverbanden aan te gaan. Aan deze verzoeken kan TIYE ondermeer voldoen met het project ‘Armoedebestrijding en Capacity Building vanuit een Genderperspectief’. Dit project, gefinancierd door OxfamNovib, is gericht op bevordering van de economische zelfstandigheid van vrouwen in partnerlanden door gebruik te maken van de kennis en expertise van vrouwenorganisaties in deze landen en in Nederland.

Door TIYE opgeleide en gecertificeerde trainsters hebben organisaties in de partnerlanden Suriname, Somalië, Ethiopië, Zuid Afrika en Ecuador begeleid bij de ontwikkeling van haalbare projectplannen. Zij maakten daarbij gebruik van een werkmap die de volgende onderdelen foto surinameomvat:

–          Empowerment

–          Capacity Building

–          Financieel Beheer

–          Zelfstandig (micro-) Ondernemerschap

–          Ontwerpen van een projectplan

De projectvoorstellen zijn inmiddels ingediend bij donororganisaties en van enkele is de uitvoering reeds gestart!

Training Armoedebestrijding en Capacity Building vanuit een Genderperspectief in Surinamefoto-Training-SA-Nov-20061

Lees ook:

Verslag van de training Armoedebestrijding en Capacity Building vanuit een Genderperspectief in Zuid- Afrika