Duurzaam de Deur Uit

INFORMATIEBIJEENKOMST RIO+ 20:

GROENE ECONOMIE, “VREDE, RECHTVAARDIGHEID EN STABILITEIT”

Verslag TIYE International Conferentie_Rio+20_16 april 2012

__________________________________________________________________________________

Biofuelling the global food crisis

Lees ook het rapport in opdracht van ActionAid waaruit blijkt dat de biobrandstof doelstellingen van de EU wereldwijd leiden tot een verhoging van de prijzen van de belangrijkste landbouwproducten en dus tot nog meer hongersnood. Biofuelling the global food crisis

__________________________________________________________________________________

Laatste Nieuws over het Project Duurzaam de Deur Uit,

download hier: TIYE DDU Nieuwsbrief nr 4

Zwarte, migranten en vluchtelingvrouwen zijn tot nu toe nauwelijks betrokken bij het duurzaamheids-debat in Nederland. Met dit project wil TIYE het voortouw nemen om daar verandering in te brengen. In tien gemeenten worden door zmv-vrouwen netwerken opgericht die tot doel hebben de bewustwording onder zmv-vrouwen, mannen en jongeren rond milieubeleid in eigen woon- en leefomgeving te vergroten en om gezamenlijk invloed uit te oefenen op het lokale beleid.

DSC01435-web

De titel van dit project ‘Duurzaam de Deur Uit’ verwijst enerzijds naar het realiseren van een duurzame leefomgeving en anderzijds naar de actieve participatie van zmv-vrouwen aan de vormgeving van het duurzaamheidsbeleid.

Binnen vijftien lokale duurzaamheidsnetwerken, geïnitieerd door zmv-vrouwen, worden actieplannen ontwikkeld om in eigen wijk of gemeente sociale, ecologische, democratische en/of economische duurzame ontwikkeling te bevorderen. Bewoners, organisaties, bedrijven, instellingen en gemeentelijke diensten worden actief betrokken bij de uitvoering van de actieplannen.

__________________________________________________________________________________

EERDERE DDU NIEUWSBRIEVEN:

Derde Nieuwsbrief DDU: Download hier: DDU 2 Nieuwsbrief 3

Tweede Nieuwsbrief DDU met Lokale Actieplannen Duurzaamheidsbeleid.  Download hier: Nieuwsbrief DDU nr 2

Eind 2009 publiceerde TIYE de eerst nieuwsbrief van het project Duurzaam de Deur uit:   TIYE Nieuwsbrief DDU nr. 1 en ter gelegenheid van de VN Klimaattop verscheen een speciale nieuwsbrief: Special Newsletter Tiye International

Meer informatie:

Flyer project Duurzaam de Deur Uit

Verslag Startconferentie Duurzaam de Deur Uit def

Uitnodiging Werkconferentie Duurzaam de Deur Uit 23 en 24 oktober 2009

Lees ook over eerdere Duurzaamheidsprojecten van TIYE:

Verslag van de training van Tiye ism WECF Chemische Stoffen en Gezondheid

Nieuwbrief Naar eenToekomst Zonder Gif

WECF publiceert Toolkit Naar een Toekomst zonder Gif

TIYE Newsletter Duurzame Ontwikkeling

DSC01406-webDSC01411-web


DSC01408--webDuurzame-Ontwik